Ing. Petr Pauliš

Minerály, hornické památky, lampy a literatura
  Prázdný

Nabízím velké množství literatury s geologickou tématikou, geologických i geografických map a geologických časopisů. Možnost odběru v obchodě (po předchozí dohodě), či poštou.

Pouze nové knihy je možné přidat do košíku, pro knihy z ostatních seznamů mě prosím kontaktujte.

Předem se omlouvám, budou-li některé tituly rozebrané.

Vaše přebytky vykoupím za dobrou cenu!

Druhy literatury:
Nové knihy | Česká literatura | Cizojazyčná literatura | Publikace a periodika | Mapy | CD | O železnici


Mapy

cena dohodou, množstevní slevy

Základní geologické mapy ČSFR.             1 : 25 000    a 80,-
Mapy nerostných surovin ČSFR                1 : 25 000    a 70,-
Mapy chemismu podzemních vod             1 : 25 000    a 30,-
Geologické mapy                                    1 : 50 000    a 50,-
Mapy ložisek nerostných surovin              1 : 50 000    a 40,-    
Hydrogeologické mapy                            1 : 50 000    a 40,-
Mapy geochemické reaktivnosti hornin      1 : 50 000    a 30,-
Mapy geofaktorů životního prostředí a) významné krajinné jevy               a 30,-
                                                    b) střety zájmů          1 : 50 000      a 30,-
Mapy inženýrsko-geologického plánování   1 : 50 000    a 40,-
Půdní mapy                                             1 : 50 000    a 40,-
Inženýrsko-geologické mapy                     1 : 25 000    a 40,-
Mapy půd                                                1 : 75 000    a 90,-
Hydrogeologické mapy                             1 : 200 000   a 90,-  
Strukturně-geologické mapy                      1 : 200 000   a  80,-
Geologické mapy                                     1 : 200 000   a 100,-
Mapy chráněných území ČSR                   1 : 100 000   a 40,-
Mapa nerudních surovin Československa -            1 : 500 000   150,-
Mapa ložisek nerostných surovin Československa 1 : 500 000   200,-
Metalogenetická mapa ČSSR                              1 : 1 000 000  100,-
Geol. mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí   200,-
Hydrogeol. Mapa ČSSR               1: 1 000 000       90,-
Mapa minerálnych vod ČSSR       1 : 500 000      150,-
Mapa - geologické zajímavosti Československa      70,-
Geologická mapa Krkonoš a Jizerských hor  1:100 000    150,-
Likvidace úvodních děl v SHR (1989), 1:25 000, 8 listů, 500,-
Geografické mapy:

Mapy Československé republiky 1 : 20 000 (z r. 1933)   60,-
Mapy generálního štábu ČLA 1 : 200 000 (z r. 1953)      90,-
Mapy generálního štábu ČLA 1 : 50 000 (z r. 1975)        60,-
Regionální mapy 1 : 5000                                            20,-
Základní mapy ČSSR 1 : 50 000 (kolem r. 1985)            50,-
Základní mapy ČR 1 : 10 000                                       30,-
                            1 : 25 000                                       30,-