Ing. Petr Pauliš

Minerály, hornické památky, lampy a literatura
  Prázdný

Nabízím velké množství literatury s geologickou tématikou, geologických i geografických map a geologických časopisů. Možnost odběru v obchodě (po předchozí dohodě), či poštou.

Pouze nové knihy je možné přidat do košíku, pro knihy z ostatních seznamů mě prosím kontaktujte.

Předem se omlouvám, budou-li některé tituly rozebrané.

Vaše přebytky vykoupím za dobrou cenu!

Druhy literatury:
Nové knihy | Česká literatura | Cizojazyčná literatura | Publikace a periodika | Mapy | CD | O železnici


Česká literatura

NOVINKY:

Červený (2022): Minerály horního Pootaví (2. podstatně rozšířené vydání). 400,-

Fediuk, Fišera, Hejtman (2011): Středočeský plutonický komplex. 300,-

Štědrá et al. (2021): Zlato na Novoknínsku. 390,-

Tásler (2021): Důl Kovárna v obrazech, podtemí Sněžky. 380,-

Pauliš (2021): Nový přehled minerálů České republiky a jejich lokalit. Kompletní přehled 1458 minerálů ČR ve třech dílech.

3. doplněné a rozšířené vydání (každý díl/200,-), DVD s 300 fotografiemi 100,-

Rous (2009). Liberecké podzemí. 440,-

Morávek, Litochleb (2018): Jílovské zlaté doly. 500,-

Neuberger (2018): Stříbrský rudní revír od minulosti po současnost. 530,-

Absolon (2018): Inženýrskogeologický průzkum historického jádra Kutná Hory. 290,-

Příspěvky k dějinám dolování stříbra č. 17 (kus 130,-)

Dvořák at. al. 2017: Minerály Českého středohoří. 760,-

Geologické mapy Českého středohoří J. E. Hibsche - komplet reprint 600,-

Morávek et al. (2017): Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy 350,-

Neuberger (2016): Olověné doly u královského svobodného horního města Stříbra. 400,-
Přibil, Šmehil (2015): Hornictví, rudný a uhelný důl. Katalog expozice NTM. 366 stran. 450,-
Dvořák (2015): Historie a budoucnost hornictví na Bílinsku a Duchcovsku. - Severočeské doly a.s., Chomutov.  500,-
Kolektiv (2012): 250. výročie Banskej a lesnickej akademie v B. Štiavnici.  800,-
Kolektiv (2002): Kodex ....Banskej Štiavnice 800,-
Reiff et al. (2009): 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia - Baňa Handlová. 1100,-
Jančura (2010): Baníctvo mesta Spišské Nové Vsi. 1100,-
Grecula (2002): Historia geologie na Slovensku. 1. - 1200,-
Vozár (2000): Zlatá kniha baníctva - B. Štiavnica, Kremnica, B. Bystrica. 1800,-
Peterec (2013): Solivar. 1100,-
Jančura (2008): Hnilčík. 900,-
Matějů et al. (2016): Doupovské hory. 750,-
Morávek P. (2015): Mapy výskytů zlata v České republice. 420,-
Slouka et al. (2007): Kámen - od horniny k soše. 250,-
Pechačová B. (2014): Kameny a skály Sedlčanska. 220,-
Vávra-Štelcl (2014): Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 430,-
Jedlička, Hradilová (2013): Mineralogické lokality Jesenicka. 80,-
Kořínek Jan (2011): Staré pověsti kutnohorské- fotokopie 1. vydání v roce 1675., Kuttna. 200,-
Fediuk-Fišera (2011): Středočeský plutonický komplex v odkazu Bohuslava Hejtmana. - Kuttna, Kutná Hora (kniha na CD disku)  80,-
Dvořák et al. (2010): Třetihorní fauna severočeské hnědouhelné pánve. - 450,-

Mrázek, Rejl (1991): Drahé kameny Českomoravské vrchoviny. 330,-
Mrázek - Rejl (2010): Drahé kameny Moravy a Slezska. 500,- (300 stran, křída, barva)
P. Vítek, M. Čelko, S. Churý, L. Sombathy (2002): Magurka dejiny ťažby kovov a obce. 470,- (142 stran)
Jiskra (2009): Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století.  400,-
Navrátil (2009): Minerály stříbrských žil. 600,-
a další novinky, poptejte se
Pauliš-Kopecký-Ďuďa (2008): Minerály selenu a telluru České a Slovenské literatury a jejich lokality. I. a II. díl.   (2x190,-)
Pauliš, Kopecký (2010): Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech, Moravy a Slezska III.
 - 200,-
Rejl (2011): Radvanické kutání a dolování černého uhlí. 550,-
Matějková (2009): Z podzemí Kutné Hory.  100,-
Suldovský - Horák (2009): Kronika horního města Jáchymova a jeho hornictví. 1000,-
Vlastivědné sborníky - Kutnohorsko (2009-2010), po 90,-

VŠECHNA ČÍSLA Bulletinu mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze včetně posledních čísel 2010/1  (množství aktuálních článků o minerálech ČR) po 250,-.
Zákoník zemský Království české, Praha (vázané, 18883 - 1896), ročník/200,-

(1970): Dálnice v Československu. - ŘD Praha. 250,-
Adamus (1986): Důlně geologická fotodokumentace. 120,-

Andrusov (1931): Geologický výzkum vnitřního bradlového pásma v západních Karpatech. více dílu (po 200,-)

Andrusov (1958): Geologie československých Karpat I.,II,III  (komplet 700,-)
Andrusov et al. (1983): Stratigrafický slovník západných Karpat. pouze 2. díl. 300,-
Anglo-ruskij geologičeskij slovar (1957), 300,-

Agricola (1957): Bermannus aneb rozmluva o hornictví. 200,-

Arapov et al. (1984): Československá ložiska uranu. 500,-

Anthony et al. (2003): Handbook of Mineralogy, vol. V. (Borates, Carbonates, Sulfates) - 850,-
Arnoth (1986): Achate (bilder im Stein). 400,-

Asimov (1997): Atom. 200,-

Augusta (1954): Z pradějin člověka. 200,-

Augusta 1961): Opolidé a předlidé.  250,-
Augusta-Remeš (1936): Úvod do všeobecné paleontologie.  300,-
Augusta - Remeš (1947): Úvod do všeobecné paleontologie. 350,-

Babůrek et al. (2006): Průvodce geologií Šumavy. 200,-

Babuška-Mužík (1964): Mineralogie, petrografie a geologie.-SNTL, 250,-

Badík et al. (1970): 700 rokov baníctva v Smolníku. 200,-

Bajer, Matušek, Suchan (1979): Bezpečnostní technika v hornictví. 300,-
Bako et al. (1961): Geologická příručka. 120,-

Bakos, Chovan et al. (2004): Zlato na Slovensku.  nová 690,-

Balatka, Kalvoda (2010): Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku. 250,-

Balatka, Sládek (1962): Říční terasy v českých zemích. 470,-

Bancik, Jeleň (1999): Mineralogické lokality šieršieho okolia Banskej Bystrice. 150,-

Barnard (1975): Teoretické základy anorganické chemie. 200,-

Barok et al. (2000): Mineralogické klenoty Slovenska. 150,-

Bartušek (1960): Umělecké památky Jihlavy. 200,-

Baruš, Oliva (1995): Mihulovci a ryby 1. 200,-

Barvíř (1941): O hornické práci po zlatě. 240,-

Běhounek (1941): Země, planeta neznámá.  70,-

Běhouněk (1952): Umělá radioaktivita. 160,-

Barok - Semrád (2002): Dubnický opál.  290,-
Bartl (1964): Metody elektronové mikroskopie. 100,-
Bartoš-Mráz (1967): Výbušniny a trhací práce. 350,-

Bauer (1983): Divotvorné sily Zeme. 150,-
Bednáříková (1984): Naftový průmysl na území Československa. 150,-
Beran et al. (1996): 1000 let hornictví cínu ve Slavkovském lese. 450,-
Beran (1999): Nerosty cíno-wolframitových ložisek Slavkovského lesa. 500,-
Bergner et al. (1979): Praktická mikrofotografie. 150,-
Bernard (1907): Atlas minerálů. 5500,-
Bernard (1905?): Obrázky z pravěku země české (1. O zkamenělinách, 2. Co vypravují zkameněliny o zemi české).  420,-
Bernard (1991): Empirial types of ore mineralization in the Bohemian massif. 120,-
Bernard, Rost et al. (1992): Encyklopedický přehled minerálů. - 600,-
Bernard a Hyršl (2004): Minerals and their localities. 2300,-
Bernard-Pouba (1986): Rudní ložiska a metalogeneze české části českého masivu. 150,-
Bernard et al.: Mineralogie Československa.  1. vydání  400,-
Bernard et al. (1981): Mineralogie Československa. 2. vydání  600,-
Betechtin (1955): Mineralogia. 100,-
Bílek et al. (1976): Dějiny hornictví na Chomutovsku. 200,-

Bína, Demek: Z nížin do hor. Geomorfologické jednotky ČR. 300,-

Blache, Gallois (1930-1935): Zeměpis světa. Aventinum, Praha. díl 1, 2, 8,9,14, 15 (č. I a 2) kus 500,-

Blažek (1972): Termická analýza. 50,-
Bohuško - Mužík (1975): Mineralogie, petrografie a geologie. 100,-

Bořický (1880): Petrografická studia čedičového horstva v Čechách. 600,-

Bořický (1881): Petrologická studia porfyrových hornin v Čechách (1. porfyry a porfyrity křemenné). 500,-

Bouček (1941): Geologické výlety do okolí pražského. 250,-

Bouček (1951): Geologické vycházky do pražského okolí. 250,-

Bouček - Kodym (1963): Geologie I a II  oba 400,-
Bouška (1949): Zemský magnetismus. 70,-
Bouška (1956): Pisocrinidae augelin českého siluru a devonu. 150,-

Bouška (1977): Geochemie uhlí. 220,-

Bouška et al. (1980): Geochemie. 350,-
Bouška - Dvořák (1997): Nerosty severočeské hnědouhelné pánve. 300,-
Bouška-Kašpar (1983): Speciální optické metody. 250,-
Bouška - Kouřimský (1979): Atlas drahých kamenů.  200,-
Bouška, Procházka (1954): Úvod do geofyziky. 200,-

Brázdil, Kirchner (2007): Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. 500,-

Brauns-John (1903): Říše nerostná obrazem i slovem. Text i Atlas.  9 500,- (v různých vazbách, dobrý stav)

Bresler (1959): Radioaktivní prvky. 200,-

Budějický (1962): Radioastronomie. 300,-

Buffetaut (2005): Tak jako dinosauři. 200,-

Bukovanský et al. (1963): Metodika inženýrsko-geologického výzkumu pevných hornin. 150,-
Burachovič et al. (1998): Železnicí Porolavím a přes Krušné hory. 150,-
Burian et al. (1975): Moskevský Kreml. 200,-
Burian et al. (1985): Metalogeneza neovulkanitov Slovenska. 200,-
Burkart (1953): Moravské minerály a jejich literatura. v němč. 1600,-
Burne (2003): Malá ilustrovaná školní encyklopedie Dinosauři. 200,-
Bůžek (1971): Tertiary Flora from the northern Part of the Pětipsy area. 200,-

Cajthaml (1932): Požár v dolech příbramských 1892. obr. Hojden   350,-

Cajz et al. (1996): České středohoří. Text a geol. mapa 150,-
Cambel (1985): Rudnianské rudné pole. 200,-
Cambel-Jarkovský (1967): Geochemie der Pyrit Lagerstatte der Tschechoslovakie.  300,-
Cambel - Jarkovský (1969): Geochémia pyrotinu različných genetických typov. 60,-
Cambel-Vilinovič (1987): Geochemia a petrologia granitoidních hornin Malých Karpat. 100,-
Cehák K. (1948): Geologicko-technická analýsa okolí Zruče n. S. 150,-
Cepák et al. (2008): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. 650,-

Cicha (1990): Stratigraphical Problems of the Miocene in Europa. 140,-
Cílek (1989): Industrial minerals of Mozambiques. 250,-
Cimbálníková - Palivcová (1975): Základní typy částic měsíčního regolitu z Luny 16.  200,-
Cimala (1997): Po stopách průzkumu a těžby uranových ložisek na Moravě a východních Čechách. 500,-
Clark (1973): Prehistorie světa. 100,-
Coenraads (2007): Geologie Země. 300,-

Cyhelský, Novák (1967): Statistika I.  200,-

Cyroň-Kotrnec (2000): Protrhlo se nebe i země... Šardice 9.6.1970 100,-
Čada et al. (1978): Šest set let dolování na Cínovci. 450,-

Čáka (1978): O příbramských havířich. 200,-

Čáka (1988): Podbrdskem od městečka k městu. 220,-

Čáka (2002): Zmizelá Příbram starou flexaretou. 150,-

Čech (1988): Dynamika neogen. Karpatských pánví. 200,-
Čep, Špírková (1997): Technologie úpravy kameniva. 300,-

Čepek (1943): Hlubiny země. 120,-
Čepek, Koutek (1941): Die Steinbrüche in OberPožar und Mratsch in der Gegend von Sasau. 200,-
Čermák (1967): Země a její tepelná historie. 50,-
Černý - Pelíšek (1930): Přírodní poměry země Moravy. 250,-
České horní právo (Hornická Příbram), díl 1,2,3, 4, 5 (po 150,-)
Čičel et al. (1981): Mineralogia a kryštalografia ilov. 150,-
Čihák (1948): Paměti královského horního města Jílového a jeho zlatých dolů. - 1500,-

Čihák 1954: Geodesie ve stavební praxi. 200,-

Cílek (2011): Kameny domova. 300,-
Čilík (1964): Metodika průzkumu rudných ložisek.  90,-
Dandurov (1957): Tunely. 240,-
Danihelka (1948): Vedení taveb v zásadité martinské peci. 100,-
Dašek (1939): Jímání uhličitých pramenů. 150,-

Demek, Zeman (1979). Typy reliéfu Země. 300,-

Demek et al. (1965): Geomorfologie českých zemí. 300,-

Demek et al. (1976): Úvod do obecné fyzikální geografie. 200,-

Demek (1987): Zeměpisný lexikon ČSR: Hory a nížiny. 300,-

Demek et al. (1992): Neživá příroda - vlastivěda moravská. 300,-

Děmidoviš, Maron (1966): Základy numerické matematiky. 200,-

Dinter (1957): Úprava nerostných surovin. 150,-

Dinter (1962): Úprava nerostných surovin. 150,-
Dinter (1984): Drcení a mletí nerostných surovin. 160,-

Dittler, Růžička (1955): Zkameněliny - kronika života na zemi. 100,-
Dlouhý et al. (1989): Hlubinné dobývání ložisek I. 200,-

Dobrovolný et al. (1959): Malý technický naučný slovník. 200,-

Dopita - Králik (1977): Uhelné tonsteiny OKR. 100,-
Dopita et al. (1985): Ložiska fosilních paliv. 200,-
Dornič (1975): Aerofotogeologie. 150,-
Drábek (1991): Metody a aplikace experimentální rudní petrologie. 100,-
Drábek Ed. (2000): Tadeáš Hájek z Hájku. 200,-
Drda, Rybová (1998): Keltové a Čechy. 300,-

Drlík (1957): Písky a štěrky ve stavebnictví.  150,-
Dubanská et al.(1977): Geochemie buližníků z oblasti českého masivu. 100,-
Dubanský (1988): Výzkum uhlí elektr. Mikrosondou. 50,-
Dudek - Fediuk (1960): Granodioritové lomy v okolí Blatné. 190,-
Dudek, Fediuk, Palivcová (1957): Petrografické tabulky 1. vydání. 350,-

dtto (1962): Petrografické tabulky. 2. vydání 500,-

Dublan (1997): Vysvetlivky ku geologickej mape Polany 1:50 000.   200,-

Dupač, Hájek (1962): Pravděpodobnost ve vědě a technice. 100,-

Dvořák (1958): Vývoj stratigrafie křídového útvaru v oblasti českého masivu. 140,-
Dvořák (1980): Prví ludia v Československu. 200,-

Dvořák, Čech (2018): Archeologie a uhlí. 400,-

Dvořák - Růžička (1960): Historická geologie I. Geologická historie země. 200,-
Dvořák - Růžička (1961): Historická geologie II. Paleontologie. 350,-

Dvořák et al. (2010): Třetihorní fauna SHP. 400,-

Dvořák, Růžička (1972): Geologická minulost země. 400,-

Ďďa, Rejl, Slivka (1990): Minerály. 400,-

Ďurica (1982): Nerostné suroviny. 50,-
Ďurica et al. (1986): Ložiska ropy a zemního plynu střední Evropy. 150,-

Elbert (1961): Povrchové dobývání hnědouhelných ložisek.  300,-

Ercker (1974): Kniha o prubířství. 350,-

Fanderlik (1963): Vady skla.- 250,-

Fanta et al. (1969): Příroda Krkonošského národního parku. 200,-

Faster (1969): Úvod do hornictví. 250,-

Faure (1986): Principles of isotope geology. 600,-

Fediuk (1961): Fjodorovova mikroskopická metoda. 80,-
Fediuk (1962): Vulkanity železnobrodského krystalinika. 100,-
Fediuková (1972): Optická disperze neopakních minerálů. 40,-
Fejfar (1980): Od trilobita k člověku.  120,-
Fejfar (1989): Zkamenělá minulost. 300,-
Ferko (1975): Diamanty.  200,-
Fersman (1946): Vzpomínky na nerosty. 100,-
Fersman (1950): Divy světa nerostů. 200,-
Fersman (1950): Země laboratoř. 90,-
Filip (1948): Pravěké Československo. 260,-
Fišera (1987): Horninové minerály metamorfik v současné literatuře.  70,-

Forman, Godron (1993): Krajinná ekologie. 350,-

Formánek (1929): Způsoby zušlechťování hnědého uhlí. 220,-

Formánek et al. (1963): Grafit, jeho těžba, úprava a použití. 150,-

Frankenberger (1941): O původu člověka. 100,-
Frič (1875): Malá geologie čili nauka o vrstvách kůry zemské. 480,-
Frič (1903): Malá geologie. (290,-)
Fričová (1980): Základy všeobecnej didaktiky geografie. 100,-
Friedenburg, Dorstewitz (1976): Die Bergwirtschaft der Erde. 350,-
Friedrich, Sklenář (1976): Die paläolithische und mesolithische Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes.  600,-
Fröhlich (2006): Zlato na Prácheňsku. 250,-
Gál (1954): Fotogrametria. 200,-

Gasmírek (1961): Těžba nafty, zemního plynu a vody. 60,-
Gasnárek (1961): Technika a technologie hlubinného vrtání. 250,-

Glöckner (1995): Fyzickogeografické a geologické poměry okresu Děčín. 150,-
Gocht (1974): Handbuch der Metallmärkte. 350,-
Goldstein et al. (1981): Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis. 500,-
Goverová (2009): Výroba šperků z polodrahokamů. 300,-
Grecula (1982): Gemerikum - segment riftogenního bazénu Paleotethýdy. 150,-
Grecula et al. (1995): Ložiska nerastných surovin Slovenského rudohoria. 900,-
Gregerová (1991): Návrh k pojmenování a klasifikaci metamorfních hornin. 90,-
Gregerová - Suk (1991): Klasifikační principy metamorfovaných hornin. - MU, Brno. 90,-
Gruntorad (1985): Principy metod užité geofyzika. 150,-
Haber a kol. (1999): Zlato na Slovensku. 350,-

Habětín et al. (1976): Geologické vědy. 200,-
Habětín (1985): Geologie. - SNTL 200,-
Hájek (1946): Skalní práce I-II (vrtání skal). 250,- oba díly

Hájek, Faster (1977): Důlní záchranářství. 350,-
Hájek-Kroupa (1964): Technologie a provoz lomů a štěrkoven. - 300,-
Hajkr (1978): Geometrie nerostných ložisek. 200,-
Hála (2013):Radioaktivní izotopy. 360,-
Halbrštát (1986): Průzkum ložisek. učeb. 100,-
Halbrštát-Lukeš (1979): Metody geologického průzkumu. učebn. 80,-

Hasenöhrl, Adamoviš (1988): Geologie a zakládání staveb I. 150,-
Haufler (1960): Zeměpis Československa. 90,-
Haufler (1984): Ekonomická geografie Československa. 200,-
Hauft (1985): S geologickým kladívkem 6 světadíly.  60,-
Hauft (1985): Geologové v nedbalkách. 60,-
Hauft (1985): Na permonických stezkách. 60,-
Hauft (1988): Kumštáři, mineralogové a montanisté.  60,-

Hauptman (1960): Příručka pro střelmistry. 150,-

Havelka, Keprt, Hansa (1957): Spektrální analysa I.   350,-
Havelka-Rozložník (1990): Ložiska rud. 220,-
Havlíček (1961): Rhynchonelloide der böhmi. Älteren Palëozoikum. 200,-
Havlena (1955): Vývoj stratigrafie permokarbonských uhelných oblastí Čech a Moravy. 80,-
Havlena (1963): Geologie uhelných ložisek. 1., 2. díl (po 200,-)
Hejtman (1948): Žulové lomy okrsku kozárovicko-zalužanského. 200,-

Hejtman (1956): Všeobecná petrografie vyvřelých hornin. 200,-
Hejtman (1957): Systematická petrografie vyvřelých hornin. 300,-
Hejtman (1962): Petrografie metamorfovaných hornin. 300,-
Hejtman (1969): Petrografie. 350,-
Hejtman (1984): Petrografie vyvřelých hornin Českého masivu.  200,-
Hejtman - Konta (1953): Horninotvorné minerály. 150,-

Heming (1970): Dobytí říše Inků. 200,-

Henzelma (2006): Památky královského horního městys Kaňku. Kuttna 190,-

Herčko (1981): Z dějin geologických věd na Slovensku. 140,-
Herčko (1984): Minerály Slovenska.  250,-
Hibsch (1926): Erläuterungen zur geologischen Übersichtskarte des Böhmischen Mittelgebirges. 800,-

Hibsch (1934): Die Minerale des Böhmischen Mittelgebirges. 1300,-

Hlaváč (1981): Základy technologie silikátů. 300,-
Hlinka (1976): Dobrý den pane Barrande. 100,-
Holbein et al. (1983): Úpravnictví.   200,-
Hojden (1969): Havířské písně.  text plus malby   220,-

Holec (1959): Drcení a třídění kamene. 150,-
Holec (1962): Příručka pro lomaře. 300,-
Holubec (1990): Struktura českého masivu. 200,-
Holý et al. (1989): Odvodňovací stavby. - SNTL  300,-

Holzbecher, Churáček (1987): Analytická chemie. 450,-

Homola, Klír (1970): Hydrogeologie ČSSR. III. díl. 300,-

Hora et al. (1962): Kapesní příručka geologického průzkumu. 160,-

Horák, Vaishar (1997): Encyklopedie obcí Moravy a Slezska. 1. díl, 250,-

Horbelt (1991): Geolog Radim Kettner. 40,-
Horský et al. (1988): Sto astronomických omylů uvedených na pravou míru.  150,-

Horský, Bláha (2008): Inženýrskogeologický průzkum pron přehrady. 500,-
Horký (1979): Trhací práce a rozpojování hornin. skr. VŠB   150,-
Hovorka (1985): Ultramafic rocks of the western Carpathians, Czechoslovakia. - 200,-

Hovorka (1990): Sopky, vznik, produkty, dosledky. 200,-

Hovorka - Spišiak (1988): Vulkanity mezozoika západních Karpat. 100,-
Hrabák (1888) Terminologický slovník hornický německočeský a českoněmecký. 600,-

Hrbek (1984): Vývoj teorie hutnictví železa v českých zemích. 200,-
Hrkal-Čurda (1990): Geol. Aspekty deponování rizikových odpadů. 100,-
Hubáček et al. (1962): Chemie uhlí. 350,-

Hubinka-Jurek (1982): Zkoumání látek elektronovým paprskem. 60,-
Hulla (1987): Zakládání staveb. 200,-
Hvožďara-Prigancová (1989): Zem - naša planéta. 100,-
Cháb et al. (1983): Desková tektonika. 100,-
Cháb-Suk (1977): Regionální metamorfóza na území Čech a Moravy. 100,-

Cháb et al. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. 390,-

Chábera et al. (1985): Jihočeská vlastivěda - neživá příroda. 340,-

Chlupáč et al. (1992): Paleozoikum Barrandienu. 300,-

Chlupáč (1988): Geologickjé zajímavosti pražského okolí. 350,-

Chlupáč (2002): Geologická minulost České republiky. 600,-
Chojnacki (1979): Základy chemické a fyzické krystalografie. 200,-
Ibrmajer  et al. (1989): Geofyziklání obraz ČSSR. 100,-
Jakeš - Jeník (1989): Cesty za Hefaistem. 150,-
Jančárek (1980): Hornictví v Hoře Sv. Kateřiny za feudalismu. 120,-
Janda C. (1941): Nomina atque SYNONYMA pharmaceutica et technica in lingua LATINA, BOHEMICA, GERMANICA et SLOVENICA. - Praha. 900,-
Jangl (1985?): Báňskohistorický slovník německo-český, hornická část. 350,-
Jansa, Tomšík (1960): Použití metody faciálně cyklické analýzy v Ostravsko-karvínském karbonu. 100,-

Janoška (2009): Nejkrásnější vodopády České republiky. 180,-

Janoška (2011): Průvodce. Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 200,-
Jarkovský (1960): Analýza silikátových hornin.  60,-
Jedlička - Kožíšek (1981): Provozně geologická příručka. 150,-
Jerožkin (1958): Banské železnice a vlečky. 150,-

Jeřábek, Ledvinka (1959): Čtení leteckých a pozemních snímků. 200,-

Jetel (1985): Metody regionálního hodnocení hydraulických vlastnopstí holrnin. 100,-

Ježek (1923): Drahokamy. 80,-
Ježek (1932): Mineralogie I a II   oba 800,-
Ježek (1966): Město stříbra a slávy.  (o Příbrami)   350,-
Jilemnický (1984): Kámen jako událost. 400,-
Jirkovský-Tržil (1973): Chemické a laboratorní tabulky.  150,-

Jiskra (1995): Briketování, sušení uhlí a extrakce montanního vosku na Sokolovsku. 200,-

Jiskra (1996): Odvodňování dolů dědičnými štolami na Sokolovsku a jinde. 220,-
Jiskra (1997): Z historie uhelných dolů od Starcka k Sokol. uhelné. 450,¨-

Jiskra (1999): My havrani umazaní, aneb veselé havířské příběhy pokračují. 300,-

Jiskra (2010): Příběhy z hornických hospůdek, dolů i z okolí. 250,-

Jiskra (2010): Velká kniha hornictví Karlovarského kraje. 900,-

Jiskra (2012): Lomové dobývání uhlí, keramických hlín, štěrkopísků a kameniva v karlovarském kraji. 850,-

Jiskra (2012): Příběhy z hornických hospůdek, dolů i z okolí pokračují. 250,-

Johan et al. (1970): Analýza látek rtg. Postupy. 80,-

John (1900): Atlas motýlů střední Evropy. 4000,-

Juško (1955): Metody zkůmania rud pod mikroskopom v odraženom svetle. 100,
Kac (1991): Planety očima geologů. 150,-

Kadlec (2014): Na bicyklu za geologickými zajímavostmi okolí Votic. 150,-
Kalabis (1949): Monografie clypeasterů z československého miocénu. 300,-
Kalous (1963). Základy fyzikálně chemických metod. - 200,-

Kamenskij et al. (°957): Hydrogeologie ložisek užitkových nerostů. 200,-
Karásek (2001): Základy obecné geomorfologie. 150,-
Karlík - Mertlík (1960): Hornictví, hlubinné dobývání hnědého uhlí. skr. 100,-

Karous (1989): Geoelektrické metody průzkumu. 220,-
Karpenko (1988): Alchymie dcera omylu. 100,-
Kašpar (1954): Nerostné suroviny. 100,-
Kašpar (1959): Nerosty radioaktivních orvků. 100,-
Kašpar (1977): Přírodní zdroje v ČSSR. 100,-

Kašpar, Horák (2009): Schlikové a dobývání stříbra. 300,-
Katzer (1902): Geologie von Böhmen. 2500,-
Kavka, Petráň (1996): Dějiny University Karlovy. II. (1622-1802). 350,-

Kegler (2007): Paměti Vojtěcha Keglera. Kuttna 200,-

Kender (2000): Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny. 220,-
Kettner (1913): Přehled geologie zemí Koruny české. 150,-
Kettner (1941): Všeobecná geologie. 3 díly - kompletní (po 200,-)
Kettner R. (1954): Všeobecná geologie. 1. - 4. díl  (200,- za díl)
Kettner (1967): Geologické vědy na vysokých školách pražských. 80,-
Kirschner (1927): Metody dobývání ložisek.   250,-
Klanic (1950): Dobývání kamene a zemin.  150,-

Klír (1982): Ochrana zřídelní oblasti západních Čech. 150,-

Klobouček et al. (1979): Silniční laboratoř. 300,-

Klominský-Pacovský (1988): Historie psaná zlatem.  300,-
Knop (1961): Analytická chemie kvalitativní. - 200,-
Koděra et al. (1990): Topopgrafická mineralogie Slovenska. 3 díly, celkem 1500,-
Kodym (1921): Geologická mapa okresu Berounského - vysvětlivky. 100,-

Kodym, Bouček, Šulc (1931): Průvodce ke geologické exkursi do okolí Berouna, Koněprus a Budňan. 170,-
Kokta (1940): Svět krystalů.  90,-
Kolářová (1991): Hydrogeologické poměry ropoplynonosných oblastí Moravy. 100,-

Kolářová, Myslil (1966): Minerální vody Západočeského kraje. (i dalších krajů) po 100,-

Kolektiv (1923): Přírodní bohatství a krásy Slovenska. 300,-

Kolektiv (1925): Vlastivědný sborník Slezský. 200,- (špatná vazba)
Kolektiv (1929): Jubilejní zpráva Svazu majitelů dolů v ČSR v Praze 1918-1928. 400,-
Kolektiv (1933): Kolínsko a Kouřimsko, poměry přírodní. 300,-
Kolektiv (1953): Trhání a ničení. Naše vojsko. 250,-

Kolektiv (1963): Příruční slovník vědecký. 4 díly, Academia. Komplet 500,-

Kolektiv (1964): Horské tlaky a mechanika pohoří. NČAV, sborník  100,-

Kolektiv (1965): 700 let Frýdku Místku. 150,-

Kolektiv (1966): Paleovulkanites of the Bohemian Massif.  150,-
Kolektiv (1970): 25 rokov železnorudných baní Spišská Nová Ves. 200,-
Kolektiv (1971): Vývoj vrtacích a trhacích prác v banictve na Slovensku 200,-
Kolektiv (1972): Z dějin hutnictví. Rozpravy NTM, 55.   100,-
Kolektiv (1975): Třicet let hornického Sokolovska. 150,-
Kolektiv (1975): Zlatohorsko včera a dnes (1224-1974). - 250,-
Kolektiv (1977): Příroda Orlických hor a Podorlicka. 350,-
Kolektiv (1978): 600 let rudného hornictví na Cínovci. 220,-
Kolektiv (1978): Seminář Brusiva na našem trhu. 100,-
Kolektiv (1978): Atlas de Cuba. (rozsáhlý atlas Kuby, vydán k 20. výročí revoluce). 600,-
Kolektiv (1980): Ilustrovaný encyklopedický slovník ve 3 dílech. Academia. celkem 500,-
Kolektiv (1981): Cesta české geologie.  150,-
Kolektiv (1981): Paleovulkanismus západných Karpát.  Sborník  100,-
Kolektiv (1982, 1983): Historie a současnost 2, 3 - Kamenouhelné doly koncern Kladno.po 100,-
Kolektiv (1983): Scheelitovo-zlatonosné zrudněníe v Nízkých Tatrách. 150,-
Kolektiv (1983): Anatomie Země. 250,-
Kolektiv (1983): Nerostné suroviny ČSSR ve fotografii. 500,-
Kolektiv (1985): Uhelné hornictví v ČSSR.  250,-
Kolektiv (1985): Studies in Herpetology. 400,-
Kolektiv (1985): Rudné bane a magnezitové závody 1965 - 1985.   150,-
Kolektiv (1986-1989): 1.-4. zasedání přírodovědců-konzervátorů.  komplet 150,-
Kolektiv (1987): Zlato v západných Karpatoch. 260,-
Kolektiv (1987): Exkurzní průvodce - okolí Mostu, 26. konference ČSMG, Most. 140,-
Kolektiv (1987): Jílové u Prahy.  90,-
Kolektiv (1987): Aktivity československé geologie v zahraničí. 150,-
Kolektiv (1987): Zkoumání výrobních objektů a technologií arechologickými metodami. Sborník 200,-
Kolektiv (1989): Zlato 1989.  150,-

Kolektiv (1993): Konzervace a restaurovaná kulturních památek. - Sborník UCHTRP, VŠChT 300,-
Kolektiv (1996): Historie a současnost hornického školství v českých zemích.  250,-
Kolektiv (1999): Všeobecná encyklopedie v 8 svazcích. barevná, jako nová celkem 2000,-

Kolektiv (2002): Chrustenická železnorudná šachta.  180,-
Kolektiv (2002): Těšínská madona. 150,-
Kolektiv (2003): Rudné a uranové hornictví České republiky. 1 500,-

Kolektiv (2006): Pískovcový fenomén Českého ráje. 200,-
Kolníková (1980): Rímské mince na Slovensku.  300,-
Konečný (1998): Vysvetlivky ku geologickej mape Javoria 1:50 000.   200,-
Konta (1957): Jílové minerály Československa.  100,-
Konta (1973): Kvantitativní systém reziduálních hornin, sedimentů a vulkanoklastických hornin. 150,-
Kopal (1984): Vesmírní sousedé naši planety. 250,-
Kopecký (1908): Mineralogie a geologie. (20 barev. Tabulí minerálů). 1500,-
Kopecký et al. (1964): Velký rusko-český slovník. 6 dílů, Academia. koplet 1100,-
Konta (1982): Keramické a sklářské suroviny. 150,-

Kopal (1984): Vesmírní sousedé naši planety. 200,-

Kopš J. (1946): Malé manuale pro chemicko-technologickou drogistickou a farmaceutickou praksi. - Hloušek, Praha. 300,-

Korecký, Bělohlávek (1956): Platina v laboratoři a technické praxi. 100,-

Kos - Zajíc (1961): Technická geologie.  160,-
Koštuřík (1979): Neolitické sídliště s malovanou keramikou u Jaroměřic n. R. 100,-
Koula et al. (1988): Hlubinné vrtání I. 170,-

Kouřil-Prokop (1977): Podzemní vody řek Dyje, Jevišovky a Svratky s Jihlavou, 150,-
Kouřimský J. (1958): Nerosty. 2 díly  230,- (díl 120,-)
Kouřimský J. (1968): Katalog drahých kamenů Nár. muzea v Praze. 100,-

Kouřimský (1985): Drahé kameny dříve a nyní. 130,-

Kouřimský J. (1987): Sbírka drahých kamenů Moravského muze. 100,-
Kouřimský (1989): Z historie drahých kamenů. 80,-
Koutek-Zoubek (1935): Vysvětlívky ke geol. mapě 1:75 000 List Bratislava. 200,-
Kovařík, Dvořák (1964): Kartografie. 200,-

Kozina - Schenk (1959): Úprava uhlí. 60,-
Krajník, Pospíšil (1985): Kladensko.  200,-
Kratochvíl (1925): Jak se mění povrch zemský. 100,-

Kratochvíl Topografická mineralogie Čech. II. vydání, díly 1.-7. plus rejtřík na CD  komplet 6500,-

Kratochvíl - Jenšovský (1987): Úvod do krystalochemie. 100,-
Kratochvíl et al. (1965): Provoz a rekonstrukce vodních staveb. 100,-

Kraus (2007): fyzika od Thaléta k Newtonovi. 210,-
Kraus - Kužvart (1987): Ložiska nerud. 100,
Krejčí (1867): Krystallografie čili nauka o tvarech hmoty vyhraněné. 1500,-

Krejčí (1877): Geologie čili nauka o útvarech zemských se zvláštním ohledem na krajiny Českoslovanské. 1500,-
Krist (1967): Petrografia vyvrelých, sedimentárnych a metamorfovaných hornín. 280,-
Krištín (1984): Metódy laboratorného výskumu geologických materiálov. skr., II. č., 100,-

Krumphanzl (1966): Inženýrská geodízie I. 290,-
Kruťa (1973): Slezské nerosty a jejich literatura. 1200,-
Kříbek (1997): Uhlíkaté formace českého masivu a jejich mineralizace. 120,-
Kříž (1983): Hydrologie podzemních vod. - 270,-
Kříž (1999): Geologické památky Prahy. 420,-
Krumbiegl (1979): Fossilien. 200,-

Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně ČR. 250,-

Kubeš (1958): Galvanické články a akumulátory. 120,-

Kubů, Zavřel (2009): Zlatá stezka. Úsek Kašperské hory. 300,-

Kučera (1948): Moravskoslezské horniny a jejich užití na silnicích. 250,- s geol. mapou

Kučera et al. (1981): Jeskyně a propasti v Československu. 200,-

Kudělásková (1980): Optické určování minerálů a hornin. - skr., VŠB  120,-
Kudrnáč (1971): Zlato v Pootaví. 130,-
Kühn (2006): Geologické zajímavosti Libereckého kraje.  200,-

Kukal (1960): Hlubokomořské sedimenty ve světle moderních výzkumů. 100,-
Kukal (1973): Vznik pevnin a oceánů. 50,-
Kukal (1977): Základy oceánografie. 200,-
Kukal (1983): Přírodní katastrofy. 120,-

Kukal (1964): Geologie recentních sedimentů. 350,-
Kukal (1985): Atlantis ve světle moderní vědy.  200,-

Kukal (1985): Vývoj sedimentů Českého masivu. 220,-

Kukal, Reichmann (2000): Horninové prostředí České republiky. 200,-
Kukal et al. (1989): Člověk a kámen.  240,-

Kukal et al. (2010): Hrady Čech a Moravy z čeho jsou a na čem stojí. 300,-
Kulibin (1955): Úprava rud pro vysoké pece. 100,-

Kumpera, Vašíček (1988): Základy historické geologie a paleontologie. 350,-

Kuna et al. (2004): Nedestruktivní arecheologie. 500,-
Kunc (1949): Drahokamy, drahé kovy, šperky - prakt. rady pro zlatníky atd. 200,-
Kunský (1961): Čeští cestovatelé. 1 a 2. dík (obě dohromady 400,-)
Kunštátský (1966): Základy hydrauliky a hydrogeologie. 120,-

Kutílek (2012): Půda planety Země. 200,-
Kutina (1965): Za nerosty dvěma světadíly. 200,-
Kužvart (1984): Ložiska nerudních surovin. 200,-
Kužvart (1990): Kámen ve službách civilizace.   90,-
Kužvart-Böhner (1972): Vyhledávání a průzkum nerostných surovin. 150,-
Kužvart - Böhner (1978): Prospecting and Exploration of Mineral deposit. 300,-

Kvaček et al. (2004): Třetihorní rostliny SHD. 650,-

Kvapil (1957): Nové názory v theorii horských tlaků a důlních otřesů. SNTL   100,-

Lang (1978): Horniny teletínských lomů. 150,-
Lang (2006): Kterak železo z moře do Rokycan příšlo. 400,-
Larsen, Chilingar (1979): Diagenesis in sediments and sedimetary rocks. 300,-

Laube (1889): Geologie Českého rudohoří, díl II    900,-
Laus (1906): Die nutzbaren Mineralien und Gesteine der Markgrafschaft Mähren und Schlesien. 900,-
Lehrberger ed. (1997): Das prahistorische Gold in Bayern, Bohmen und Mahren. 2 díly a mapy. komplet 500,- 

Leminger (1926): Umělecká řemesla v Kutné Hoře.   700,-

Leminger (2009): Práce o historii Kutné Hory. dolování a horním právu. Kuttna, 200,-

Leminger (2015): Umělecká řemesla v Kutné Hoře. 200,-

Lhotský (1957): Kamenný svět. 100,-

Lhotský et al. (2003): Zlato na Novoknínsku. 250,-

Lender et al. (2013): Modernizace trati Votice-Benešov u Prahy 2009-2013. 500,-

Lepka (2003): Český uran 1945-2002.   300,-
Leško - Samuel (1968): Geologia východoslovenského flyšu. 150,-
Lexa (1998): Vysvetlivky ku geologickej mape Kremnických vrchov 1:50 000.   200,-

Losos (1959): Nové metody konservace musejních sbírek. 120,-

Ložek (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. 230,-

Ložek (2011): Po stopách pravěkých dějů. 250,-

Lukáš (1968): Všeobecná mineralogie - krystalografie. 90,-
Macek et al. (1968): Československá vlastivěda díl I, příroda. - 850 stran. 400,-
Magula (1991): Banícké svietidla v múzeách na Slovensku. 500,-
Magula - Turčan (1995): Banské lampy.  450,-
Mahel (1974): Tectonics of the carpathian Balkan regions. 200,-
Mahel (1985): Geologická stavba Strážovských vrchov. 150,-
Mahel (1986): Geologická stavba čs. Karpat. 130,-

Mácha (nedatováno, Vojtěch Šeba): Máj. 350,-
Mácha et al. (1972): Želivka tunelem do Prahy. 350,-

Majer (1968): Těžba stříbrných rud v Jáchymnově v 16. století. 300,-

Majer (1969): Těžba cínu ve Slavkovském lese v 16. stol.  260,-
Majer (1984): Z dějin Vysoké školy báňské v Příbrami   170,-
Majer (1984): Katastrofa na dole Nelson 1934.  80,-

Majer (1988): Kašpar Šternberk a jeho doba. 80,-
Majer (1989): Z dějin hornictví Hor Matky Boží. 120,-

Majer et al. (1987): Technické památky středočeského kraje. 100,-

Malá et al. (1956): Po stopách vývoje člověka. 150,-

Malec et al. (1986): Hornictví II  130,-

Malina (1991): Kámen a hlína jako ekofakt a artefakt ve vývoji životního prostředí.  190,-

Malkovský (1979): Tektogeneze platformního pokryvu českého masivu. 150,-

Málkovský (1985): Geologie severočeské uhelné pánve a jejího okolí. 350,-

Mareš (1983): Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii. 240,-

Mareš (2011): Příběhy matematiky. 240,-

Maršáková-Němejcová (1977): Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu. 250,-

Martinec et al. (2008): Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve. 220,-

Martinec et al. (2006): Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí. 300,-

Martínek et al. 1987): K.B.K. Malodráha Kralův Dvůr-Beroun-Koněprusy. 300,-

MaTějko, Roth (1956): Geologie magurského flyše v severním povodí Váhu... 200,-

Mašín-Válek (1963): Přehled užité geofyziky pro geology. 300,-
Matiegka (1924): Původ a počátky lidstva. 100,-

Matouš (1986): Důlní měřictví. 200,-
Matula, Pašek (1986): Regionálná inženierska geológia ČSSR.  300,-
Mazal (1977): Jak vznikl člověk. 120,-

Matoušek (1922): Všeobecný zeměpis Slovenska. 150,-
Matoušek (1940): Geologie. I. a II. (celkem 300,-)
Matula - Mašek (1986): Regionálna inženýrská geologia ČSSR. 150,-
Matýsek: Speleoalpinismus 1.    100,-
Maxová et al. (1997): Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Svitavy. 150,-
Maxová et al. (1998): Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Ústí n. Orlicí. 190,-
Maxová et al. (1999): Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Rychnov n. Kněžnou. 150,-
Maxová et al. (2000): Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Hradec Králové. 150,-
Mayová (1998): Horní město Kladno.  120,-
Mazúzek (1984): Metóda terénnych pozorování vo vyučování zemepisu na uákladnej a strednej škole. 100,-
Mejen (1973): Kamenný herbář. 90,

Mencl (1955): Mechanika zemin. 200,-
Mencl (1966): Mechanika zemin a skalních hornin. 350,-
Menčík et al. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny.
300,-
Mertlík (1964): Hlubinné dobývání mocných, ploše uložených uhelných slojí. 150,-

Milbauer, Slavík (1929): Nerostné suroviny, jich úprava a zpracování. (ex libris R. Kettner) 500,-

Michal (1976): Vývoj hodinářství v českých zemích. 280,-
Michalíček (1985): Hornický německo-český a česko-německý slovník. 400,-

Mikuláš 2010): Průvodce Ledové Čechy. 150,-
Militký, Vacinová (2012): Keltské, římské a raně bizantské mince (Národní muzeum). 400,-

Minerální vody krajů ..(po 100,-)
Mísař (1960): Geologické problémy krystalinika na sv. okraji českého masivu v literatuře od roku 1850.  100,-
Mísař (1974): The Ransko Gabro-peridotit masif and its mineralization. 100,-
Mísař (1987): Regionální geologie světa. 660,-
Mísař (1983): Geologie ČSSR - Český masív. 450,-

Míšek, Royová (1972): Jak šla léta Horní Břízou. 200,-

Moldán (1977): Geochemie atmosféry. 100,-
Moldán et al. (1989): Životní prostředí očima přírodovědce. 90,-
Morávek et al. (1992): Zlato v českém masivu. 300,-

Morávek (1996): Gold deposits in Bohemia. 380,-
Morávek, Litochleb (2002): Jílovské zlaté doly. 500,-
Mottl (1931): Kladno město a statek v pražském kraji. 300,-
Mrázek (2000): Drahé kameny ve středověku Moravy a Slezska. 400,-
Mrázek-Rejl (1991): Drahé kameny Českomoravské vrchoviny. 550,-
Mrňa (1991): Užitá geochemie.   300,-
Mrňa et al. (1983): Nerostné suroviny ČSSR ve forografii. 250,-
Mrňa (1978): Geochemická prospekce sulfidických ložisek v tropech.  60.-

Mrňa (1988): Geochemická prospekce v pouštních oblastech. 100,-

Muck (2006): Základy strukturní anorganické chemie. 400,-

Müller et al. (1985): Základy hornické geofyziky. 280,-

Musil (1987): Po stezkách k dálnicím. 200,-

Musil (1987): Vznik, vývoj a vymírání savců. 200,-

Musil (2010): Výpustek bájná jeskyně u Křtin. 300,-

Myslil, Václ (1966): Západočeská lázeňská oblast. Geol. průvodce. 160,-

Navrátil et al. (1992): Nuclear Chemistry. 350,-

Navrátil et al. (1985): Jaderná chemie. 350,-
Němčok (1982): Zosuvy vo slovenských karpatoch. 150,-
Němec (1956): Klíč k určování nerostů. SPN.    150,-
Nemecz (1981): Clay minerals.  220,-
Němeček et al. (1990): Pedologie a paleopedologie. 400,-

Němeček, Klos (1977): Skalní hrady v Českém Švýcarsku. 160,-

Němeček, Tomášek (1983): Geografie půd ČSR. 120,-

Nemeškal (1964): Jáchymovská mincovna v 1. polovině 16. století. 300,-

Němejc (1953): Úvod do floristické stratigrafie kamenouhelných oblastí ČSR. 150,-

Neset (1967): Důlní měřictví II. 300,-

Neuberger, Jiskra (2006): Kniha o stříbrském hornictví. 600,-
Neústupný (1946): Pravěk lidstva. 350,-

Neústupný et al. 1960): Pravěk Československa. 300,-
Nickel-Nichols (1991): Mineral reference manual. - (mineral. tabulky) 200,-
Nováček ed. (2004): Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty. 350,-

Nováčková-Šimůnek: Voda v báňském průmyslu Příbramska.  text plus obr. 150,-
Novák (1925): Fysikální zeměpis - síly působící na souši. 100,-
Novák (1953): Strukturní krystalografie. - 150,-

Novák (1994): Metody geochemického výzkumu aktivních geotermálních systémů. 100,-

Novák (2011): Smrtící sopky. 200,-

Novák (2011): Megalodon. 200,-

Novotná (2001): Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny. 350,-
Novotný (1937): Střední Slovensko. 100,-
Novotný - Zímák (2003): Zlaté Hory.   300,-
Obtálius (1981): O huti železné. 90,-
Odborný naftařský slovník I. díl Anglicko-český; 2. dík Česko-anglický, Hodonín 1990 (2 díly za 400)
Odstrčil et al. (1967): Hornictví I. díl. 200,-

Opletal et al. (1980): Geologie Orlických hor. 350,-

Oraský: Tisíc let kütnohorského dolování a mincování.  300,-
Otáhal, Šlusař (1988): Laboratorní měření v hornictví. 100,-

Osička, Poldauf (1970): Anglicko-český slovník. 350,-

Pacák (1923): Sopečné horniny na severním úpatí Bezkyd moravských. - 300,-
Pacák (1928): Čediče Jeseníku a přilehlých území. (s věnováním Bruno Králikovi od autora).  400,-
Pačes (1983): Základy geochemie vod. 150,-
Paděra (1980): Z minulosti a současnosti hornictví na Slovensku. 180,-
Palivcová (1975): Peceradské gabro.  60,-
Pašava et al. (1995): Minerals deposits: from their Origin to their Environmental impacts. 1018 stran.  600,-

Paškovský (1977): Kvartér Slovenska. 100,-
Pauk - Bican (1978): Praktická cvičení z mineralogie a petrografie. 90,-
Pauk-Bouček (1963): Praktická cvičení z geologie. 100,- 

Pauk - Habětín (1979): Geologie pro zeměpisce. 100,-
Pauliš (1999): Mineralogické lokality okolí Kutné Hory. 150,-
Pauliš (2002): Nejzajímavější mineralogické lokality Čech I. - 160,-
Pauliš (2003): Nejzajímavější mineralogické lokality Čech II. - 195,-
Pauliš (2001): Nejzajímavější mineralogické lokality Moravy a Slezska I. - 160,-
Pauliš (2005): Nejzajímavější mineralogické lokality Moravy a Slezska II. - 195,-
Pauliš-Kopecký (2010): Nejzajímavější mineralogické lokality Čech, Moravy a Slezska III. - 200,-
Pauliš-Ďuďa (2002): Nejzajímavější mineralogické lokality Slovenska. - 195,-
a další knihy viz úvod knih
Ďuďa-Pauliš (2005): Minerály Slovenska - kompletní přehled. 200,-
Pauliš P. (2011): Nový přehled minerálů České republiky a jejich lokalit. 2 díly a CD (celkem 430,-
Pauliš-Beneš (2005): Rudní ložiska a mineralogické lokality severního Rumunska (Baia Mare a okolí). 180,-
Pauliš-Beneš (2005): Rudní ložiska a mineralogické lokality rumunského Sedmihradska. 180,-
Ďuďa-Pauliš (2006): Opály Slovenské a České republiky a možnosti jejich sběru. 180,-
Pauliš et al. (2007): Uranové minerály ČR a jejich naleziště. I. a II. díl.,  po 190,-
Pauliš et al. (2009): Minerály selenu a telluru České a Slovenské republiky a jejich lokality. I. a II. díl, po 190,-

Pecka (1927): Po stopách mamuta. 200,-

Pek, Mikuláš (1996): Úvod do studia fosilních stop. 100,-

Pelíšek (1966): Výšková půdní pásmovitost střední Evropy. 150,-
Peithner (1982): Pokus o přír. a politické dějiny českých a moravských dolů. 150,- repr.
Pelant (1985): Znaky a pečetě západočeských měst a městeček. 350,-

Pemberton (1983): Minerals of California. 650,-

Perelman (1954): Malá chemická přírůčka. 100,-
Peterec (2002): Mineralogické lokality Slovenska. 350,-
Peters (1926): Uhlí v československé republice 1926.   100,-
Peters (1930): Horní zákony československé.  450,-

Petránek (1963): Usazené horniny. 350,-

Petránek (1984): Cvičení k z. ložiskové geologie. 50,-

Petránek (1997): Fhanerosoic ooidal ironstone. 60,-

Petránek at al. (2016): Encyklopedie geologie. 450,-
Petrbok (1923): Pračlověk.   300,-
Petrus (1904): Nerosty a horniny. 300,-
Petřík (2000): Sloup Nejsvětější trojice v Olomouci - restaurovaná 1999-2001. 100,-
Petržílek-Kočárek (1959): Základy geologie. Praha. 150,-

Plavec (1956): Meteoritické roje. 190,-

Plejner (1958): Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. 350,-

Plejner (1962): Staré evropské kovářství. 300,-

Pícha-Plechan (1959): Tunelové stavby. 100,-

Pilgrim (1941): Všude samá chemie. 250,-

Pišl (1980): Podkrkonošské kamenářství. 120,-

Pišl (?): Fotoherbář zkamenělin. 120,-
Pitter (1999): Hydrochemie. 400,-

Plamínek (1990): Metody vrásové analýzy. 100,-

Plášil et al. (1965): Důlní stroje a zařízení pro hlubinné dobývání uhlí. 220,-

Plášil et al. (1987): Stroje a zařízení (hornické). I  200,-

Pleiner 1978): Pravěké dějiny Čech.   600,-
Pleskotová (1983): Zlato !   120,-
Plchová (1999): Rosicko-oslavanský uhelný revír. 220,-
Pluskal (1971): Úvod do geologie uranových ložisek. Skripta.  100,-
Počta (1917): Geologie.  250,-

Pofis (1973): Československo - katalog známek. 200,-

Pokorný (1973): The Ostracoda of the Klentnice Formation. 200,-

Preston (1970): Fyzika jádra. 250,-

 

Procházka, Bůžek (1975): Maple leaves from the Tertiary of North Bohemia. 250,-

Sběratelský katalog československých známek 1938. 100,-

Sběratelský katalog známek ČSR a protektorátu. 100,-

Pokora et al. 1985: Geodézie I  300,-

Pokorný (1868): Názorný nerostopis. 300,-

Pokorný (1954): Základy zoologické mikropaleontologie. 300,-
Pokorný (1970): Metody geochemické prospekce. Stud. texty pro geoch. kurs. 100,-
Pokorný (1973): The Ostracoda of the Klent. Formace. 100,-

Pokorný (1986): hornictví I.  150,-

Pokorný (1987): Contribution of Czechoslovak Palaeontology to Evolutionary Science 1945-1985. 200,-

Pokorný-Zemánek (1960): Vyhledávání skrytých magnetovcových ložisek Krušných hor. 100,-
Pokračovatelé Mathesiovi (1984): Hornická postila. 200,-
Polák (1960): Nerostné bohatství Bystřicka. 100,-
Polák (1998): Vysvetlivky ku geologickej mape Velkej Fatry 1:50 000.   200,-
Polák (1972): Nerostné nerudné suroviny.  100,-

Polansky, Smulikowski (1978): Geochémia. 220,-

Pospíšil (1962): Hlinité a cementové stabilizace. 90,-

Pospíšil et al. (1981): Jemná keramika.  200,-
Pošepný (1986): Geneze rudních ložisek. 100,-

Potužák, Císař (1966): Podrobné mapování. 300,-

Prantl (1952): Život českých pramoří, zkameněliny jejich sběr a určování. 400,-

Prantl (1952): Sbíráme zkameněliny. 150,-
Prát (1929): Studie o biblithogenezi. 150,-
Pražský (1964): Průzkumný vrt. 300,-

Prostředník-Šída (2010): Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří. 200,-
Prchal (2006): Můj život s vltavíny. 150,-
Prchal - Bůžek (1975): Maple leaves from the Tertiary of North Bohemia. 200,-
Prokop (1957): Geologické poměry přehradních míst na českých tocích I. 200,-
Prokop (1989): Zkamenělý svět. 120,-
Prokop (1990): Z. Burián a paleontologie.  100,-
Prokop (1990): Příroda Karlovarska. 100,-
Prokop (2001): I tudy kráčely dějiny. - historie těžby na Sokolovsku, 450,-
Prosová (1974): Geneze reliktního terciéru. 150,-
Přerovský (1957): Československé lázně. 200,-
Pulkrábek (1961): Větrání. 150,-

Purkyně C. (1932): Z cesty přírodovědce v jižní Africe. 400,-
Quadrat-Regner (1950): Základy metalurgie kovů. 150,-

Quarg (1985): Oborové encyklopedie - ochrana životního prostředí. 220,-
Rabas (1957): Drátěná lana na dolech. 150,-

Rajlich (1993): Variska duktilní tektonika českého masivu. 60,-
Rajlich (1991): Základy strukturní geologie a tektoniky s aplikací na severní oblast moravsko-slezské smykové zóny. 110,-

Rajlich (2010): Naušův atlas hornin Prachaticka. 360,-

Rálek (1966): Molekulová síta. 90,-

Ramdohr (1955): Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen. - 700,-
Rauser (1973): Mineralien verborgene Schätze unserer Alpen. - 450,-
Reisenauer (1975): Co je co ?  (3 díly, celkem 450,-)

René (1973): Bibliografie radioaktivních surovin ČSSR. 120,-

Richtermoc (1991): Čtvrt století dolu Dyleň. 120,-
Richtermoc (2005): Historie výroby důlních svítidel v Bohaticích u Karlových Varů. 800,-
Rode et al. (1979): Atlas of of surface structu. Of Lunar regolit particles. 300,-
Röhlich (1962): Přehled geologických výzkumů barrandienského algonkia. - 100,-
Röhlich-Fediuk (1964): Profil barrandienským algonkiem jižně od Prahy. - geol. průvodce. 100,-

Rojík (2016): Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje. 250,-

Rojkovič (1985): Rudná mineralizacia ultramafických tělies Západných Karpát. 140,-

Rosický (1929): Krystalografie. - 600,-
Rosický (1931): Praktika nejdůležitějších metod fysikální krystalografie. 300,-
Rosický (1939): Příručka pro určovací praktikum mineralogické. 270,-
Rosický - Kokta (1961): Příručka pro určování nerostů. 250,-
Rost (1956): Těžké minerály. 360,-

Rost (1961): Mikrochemické určování nerostů. 180,-
Rost (1964): Atlas nerostů. 150,-
Roth (1980): Západní karpaty - terciérní struktura střední Evropy. 100,-
Roth, Tkaný (1959): Sondovací práce ve stavebnictví. 150,-

Roubíček, Buchtele (2002): Uhlí-zdroje, procesy, užití.  250,-
Rozložník et al. (1987): Ložiska nerostných surovin a ich vyhladavanie.  300,-

Ruda et al. (1970): Znaky severočeských měst. 290,-
Rudakov et al. (1959): Technika důlně měřických prací a měřické kontroly. 260,-

Russell (1925): Úvod do chemie radioaktivních látek. 200,-

Růžička (1986): Nerosty příbramského uranového ložiska. 350,-

Růžička, Dittler (1956): O čem nám vyprávějí zkameněliny. 150,-
Rybář et al. (1989): Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. 200,-
Rybařík (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. 400,-
Ryšavý (1955): Geodesie II. 300,-

Ryšavý, Cach (1960): Geodetická přírůčka. 350,-

Řehoř, Řehořová (1972): Makrofauna uhlonosného karbonu československé části hornoslezské pánve. 400,-
Řezníček, Pašek, Zeman (1980): Geologie v územním plánování. 200,-
Říha (1995): Hodnocení vlivu investic na životní prostředí. Academia. 200,-

Říha, Šerák (1957): Základy technické polarografie. 100,-

Říhová et al. (2010): Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. 300,-

Říman (1963): Základy projektování kamenouhelných dolů. 120,-
Říman (1964): Základy dobývacích metod v kamenouhelných dolech. 220,-

Ryšavý, Cach (1960): Geodetická příručka. 350,-

Sattran, Soukup (1973): Použití matematických metod v geologii. 100,-

Salay et al. (1983): Triassic foraminifewra of West Carpathian.  300,-

Sborník k osmdesátinám akademika F. Slavíka. (1957). 200,-

Seznam krystalových modelů (1955), VŠB, Ostrava (2 svazky)  300,-

Schade (2004): Gold im Vogtland. 300,-

Schade, Birke (2002): Gold im Laustzer Bergland. 250,-

Schauenstein (1873): Denkbuch des österreichischen Berg- und Hüttenwesens. Wien   2000,-
Scheibner-Scheibnerová (1962): Za tajomstvami vyhynulého života. 150,-
Schenk (1949): Nerostná ložiska SSSR. 100,-
Schenk (1974): 125. výročí založení Vysoké školy báňské v příbrami.  80,-

Schnabel (1928): Geologie Moravy. část 1.  240,-

Schouten (1962): Determination tables for ore microscopy.  650,-
Sedlíček (1955): Zdivo štol a tunelů. 200,-
Siegl (1974): Vo svete nerastov. 50,-
Skalníková (1986): Pět století hornického kroje. 200,-
Slavík (1936): Úvod do speciální mineralogie. 150,-
Slavík (1939): Nerostopis a ložiska užitkových minerálů Slovenska. 80,-
Slavík (1935?): Nerostopis Moravy, Slezska a Slovenska. 100,-
Slavík (1952): Mineralogie. 250,-
Slavík (1954): Vznik a výskyt nerostů. 60,-
Slavík - Novák - Konta (1974): Mineralogie.  300,-
Slavík - Pacák (1948): Mineralogie a petrografie. - 150,-
Slávik (1967): Nerostné suroviny Slovenska. 250,-
Slavíková (1927): Uvod do krystalografie. 100,-
Slavkay et al. (2004): Ložiska nerostných surovin Slovenského rudohoří 2.     600,-

Slivka et al. (2012): Hlubinná stavba Země. 220,-
Smelík (1978): Technologie těžby a zpracování kamene. 100,-
Smetáček (1986): Lomové dobývání ložisek. 100,-
Smykatz-Kloss (1974): Differential Thermal Analysis. 200,-
Smirnov (1955): Výpočet zásob nerostných surovin. 100,-
Smirnov (1956): Oxidační pásmo sulfidických ložisek.  100,-
Smirnov (1983): Geologie ložisek nerostných surovin.  250,-
Smolík (1957): Pedologie. 200,-

Smolová 2014): Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných. 250,-

Sobolevský - Bouška (1990): Klenoty přírody. 100,-
Sopko (1983): Ťažba a zdroje nerastných surovin. 50,-
Souček (1991): Horniny ve vědách o zemi. 90,-
Soukup J. (1954): Ložiska cenomanských jílovců v Čechách a na Moravě. 1-4.d. 150,-/za díl
Soukup (1984): Strategie rozvoje zemské civilizace. 60,-
Soukup (1988): Hodnocení nerostných ložisek a geol. průzkumu. 50,-
Satočes (1921): Tektonická geologie. 150,-
Spry (1974): Metamorphic textures. 600,-

Staré Ransko (1989): 23 let dobývání rud. 60,- 

Starka (1986): Wabiho Stárce čtyři knihy o jeskyních a jeskyňářích. 200,-

Státníková (2012): Zmizelá Praha, povodně a záplavy. 300,-

Stehlík - Kunský (1953): Macocha a Moravský kras. 300,-
Stejskal (1967): Zemědělská geologie. 200,-
Stejskal et al.(1968): Lesnická geologie. 250,-
Sternberg (1981): Umrisse einer Geschichte der böhmischen Betgwerkem Prag 1836 (2 díly, reprint originálu NTM)  500,-

Stočes (1945): Základy hornictví. 350,-
Stočes (1947): Nerostné suroviny. 70,-
Stočes (1954): Důlní geologie I a II. 500,- oba díly

Stočes (1955): Geologie uhlí. 200,-
Strejt (1954): Boj o jablonecký tunel.   70,-
Strunz (1977): Mineralogische Tabellen.  600,-

Studnička (1923): Praktická mikroskopie. 200,-
Studničková - Purš (2010): Iluminace. (Kutnohorská Iluminace publikace s vlož. plakátem) 400,-
Suk (1979): Petrologie metamorfovaných hornin. 200,-
Suk (1982): Geological history of the territor. Of the Czech. Rep   300,-
Suk (1991): Hluboké vrty v Čechách a na Moravě.  230,-
Suk-Steklík (1995): Geologie a víno. 100,-
Suk et al. (1996): Regionalizace v geologických vědách. 150,-
Svoboda (1953): Geologicko-petrografické studie v hnědouhelné oblasti komořanské. 200,-
Svoboda J. (1955): Vápence Krkonoš a Jizerských hor. 150,-
Svoboda et al. (1957): Vysokoprocentní vápence Barrandienu. Geotechnika. 100,-
Svododa et al. (1964): Regionální geologie ČSSR. Český masiv 1. , 2. díl  oba díly 650,-
Svoboda (1980):Křemencová industrie z Ondratic. 150,-
Svoboda (1986): Mistři kamenného dláta. 100,-

Svoboda (1990): Tajemné megality. 110,-
Svoboda et al. (1966): Regional geology of Czechoslovakia, Bohemian Massif, I a II (dohr. 600,-)
Svoboda - Beneš (1955): Petrografie uhlí. 180,-
Svoboda-Prantl (1958): Barrandien.   390,-
Svoboda et al. (1960): Naučný geologický slovník. 2 díly plus stratigraf. tabulky - 800,-
Svoboda et al. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd. - 2 díly  1000,-

Syrové et al. (1984): Kámen v architektuře. 270,-

Szakáll et al. (2002): Minerals of the Carpathians. 900,-

Šafránek (1944): Praktická geofyzika. Kouzelný proutek a kyvadlo. 110,-
Šafránek (1894): O nejdůležitějších nerostech a horninách v zemědělství. 200,-
Šajgalik, Modlitba (1983): Spraše podunajskéj nížiny a ich vlastnosti. 100,-

Šalát, Ončáková (1964): Perlity, ich výskyt, petrochémia a praktické použitie. 200,-

Šantrůček (2018): Stabilní izotopy biogenních prvků. 300,-

Šatan (1965): Úvod do fyzikální chemie silikátů. 130,-
Ščukin et al. (1990): Koloidní chemie. 100,-
Šeda et al. (1983): Dozimetrie ionizujícího záření. 260,-

Šibrava (1981): Nerostné suroviny. 50,-
Šimek (1980): Zvláštní fotografické postupy. 150,-
Šindelář et al. (1987): Osobnosti montánních věd v našich zemích. 200,-
Šiška (1979): Základy hornické geotechniky. 100,-
Škvor-Zeman (1971): Organismus naší země. 80,-
Šlipe (1962): Nemecko-ruskij geologo-mineralogičeskij slovar. 300,-
Šojgalik et al. (1986): Geológia. 300,-
Špačková (1981): Chemická analýza v geologii.  80,-
Špaldon (1957): Základy rudního úpravnictví. 50,-
Špaldoň (1986): Úprava nerostných ložisek.  200,-
Špetl (1954): Úprava rud a užitkových nerostů nekovových. - 1. Úprava rud. 250,-
Špinar (1984): Paleontologie obratlovců. 1600,-
Špinar (1986): Paleontologie. 550,-

Špůrek (1972): Silniční stavitelství.  1. a 2. díl po 300,-
Šteinerová - Kořan (1971): Výběrová bibliografie dějin českého hornictví I. 150,-

Štěkl et al. (2005): Milešovka a milešovský region. 200,-
Štelcl et al. (1980): Základy drobné tektoniky a petrotektoniky. 120,-
Štelcl (1986): Brněnský masiv  150,-
Štelcl - Malina (1970): Anwendung der Petrographie in der Archäologie. 300,-
Štěpánková (1992): Bánskoštiavnický salamander. 150,-
Šternberg K. (1984): Nástin dějin českého hornictví. 2 díly. a 300,-
Šternberk (2003): Nástin dějin českého hornictví (2 díly v jedné knize, kvalitní tisk). 900,-
Štýs - Helešicová (1992): Proměny měsíční krajiny. 190,-

Štýs (2015): Země znovuzrozená. 400,-
Štraub-Lenková (2006): Tajemné podzemí. (všechny díly po jednotl. krajích, po 150,-)
Šťovíčková (1977): Hlubinná zlomová tektonika � 60,-
Šuf (1952): Geologie uhelných ložisek.  60,-
Šulc (1909): Všeobecná mineralogie.  100,-
Šulc (1913): Rukověť určování nerostného. 180,-
Šulc (1932): Otolity paleogénu okolí Biarritz. 150,-

Šulcek, Povondra (2000): Methods of decomposition in inorganic analysis. 450,-

Švagrovský (1976): Základy systematickej ZOOpaleontologie /I Evertebrata. 500,-
Švecov (1957): Petrografie sedimentárních hornin. 100,-
Švehla, Zítek (1947): Úvod do úpravnictví rudného a uhelného. 200,-
Táborský (1987): Příprava vzorků pro mineralogické studium. 70,-

Tásler et al. (1979): Geologie české části vnitrosudetské pánve. 300,-

Taubl (1945): Odborná příručka pro zlatníky, stříbrníky a klenotníky. 300,-

Taylor (1979): Geology of tin deposits. - 450,-
Technický naučný slovník. - 7 dílů  a 1500,-

Tkaný et al. (1966): Hlubinné jádrové vrtání diamantovými korunkami. 260,-

Tománek (1959): Žáruvzdorné lupky. 150,-
Tomášek (2000): Půdy České republiky. 140,-
Tomíček (1997): Obrázky ze života města Horní Slavkov. 100,-
Tomíček (2007): Báňské zákonodárství v historii královských horních měst Horní Slavkov, Krásno a Čistá. 300,-

Timšů, Čermák (1964): Šamot a dinas. 150,-

Trapl (1926): Příručka fytopalaeontologie. 450,-
Trnka et al. (1968): Dobývání ložisek.  150,-
Trnka, Balla, Herel (1969): Hlubinné dobývání rudných a nerudných ložisek. 300,-
Tröger (1969, 1971): Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Mineale. - Text plus Tabule 1500,-
Tuček (1947): Krása nerostů. 240,-
Tuček (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951-1965. 900,-
Tuček (1988): Přehled historie mineralogie a petrografického ústavu PF Univ. Karlovi. 50,-
Tuček - Nováček (1941): Naše nerosty. 150,-
Tuček-Nováček (1946): Naše nerosty. 200,-
Turčan ed. (2008): History of mining in Slovakia. 2200,-

Tuček - Tvrz (1982): Kapesní atlas nerostů a hornin. 150,-

Turnovec et al. (1992): Broušení drahých kamenů. 500,-
Tvrdoň (1968): Nové rakouské horní právo. 60,-
Ulehla (1990): Atomy jednotky částice. 100,-
Ulrych (1983): Petrology of the alkaline subvulcaniuc reocks from the Roztoky area. 100,-
Uran a lídé (1974)   250,-

Urbanski (1958): Chemie a technologie výbušnin. 2 díly oba celkem 1000,-

Ušakov (1955): Geometrie nerostných ložisek. 50,-

Uváček (1995): 120 let dolu Mayrau. 200,-

Uytenbogaardt, Burke (1985): Tables for microscopic identification of ore minerals. - 600,-

Vacík (1986): Obecná chemie. 350,-

Vachtl J. (1962): Ložiska cenomanských jílovců v Čechách a na Moravě. 3.d. po 300,-
Valachovič et al. (1977): Razenie banských diel.  250,-

Válek et al. (1972): Užitá geofyzika (učeb.). 100,-
Válek-Mečíř (1967): Hromadné odstřely v povrchových dolech a lomech.  350,-
Valoch (1978): Die endpal¨´aolithische Siedlung in Smolín. 200,-
Valta (1942): Důlní katastrofa na Březových Horách roku 1892.  550,-

Valta (1947): Za ušlechtilým příbramanem. 300,-

Vanek (2007): Láska k šutrům. 300,-
Vaněček et al. (1995): Nerostné suroviny světa - rudy a nerudy. 350,-

Vávra (2015): Dějiny královského města Kolína nad Labem. 300,-
Vejnar (1984): Geologie domažlické oblasti. 250,-
Velfl et al. (2007): Otisky času - báňská činnost ve Středočeském kraji. 300,-

Velflík (1917): Nauka o stavebních hmotách, zvláště o hornináchg technicky významných .... 962 stran.,  1100,-
Verner (1994): Forgotten Pharaohns, Lost Pyramids Abusir.  500,-

Veselský (2008): Královské horní město Hora Kutná. Kuttna, 350,-

Vidman (1975): Psáno do kamene.  80,-
Viniklář (1930): Vývoj české přírodovědy. 300,-
Vitásek (1934): Fysický zeměpis, 1. ovzduší a vodstvo. 200,-
Vitásek (1966): Základy fyzického zeměpisu. 100,-
Vítek (2000): Krajinou severovýchodních Čech.  200,-
Vodopjanov (1956): Razenie banských diel. 150,-

Vojt Král z Dobré Vody (1900): Geraldika (vyd. R. Storch).  3500,-

Volek (1964): Půdy východných Čech. 90,-
Vollstadt (1986): Micromaunts. 300,-

Volný (1966): Německo-český slovník. 220,-

Vopěnka (2000): Antarktida na prahu konce. 120,-
Vorálek (1925): Vyměřování dolů kompasem. 200,-

Voropinov, Kittrich (1966): Mechanika hornin I.  240,-

Votoček (1945): Chemie anorganická. 450,-

Votýpka (1981): Geneze a klasifikace granitového masivu Plechého. 80,-
Vozár (1980): Permian of the west carpathians.  150,-
Vozárová - Vozár (1988): Late paleozoic in west Carpathians.  200,-
Vrba et al. (1958): Regionální hydrogeologický výzkum v okolí Železných hor. 150,-
Vydržel A. (1935): CODEX-AGROL, sbírka názvů a značek zboží z oboru chemicko-technického, medicinálního, drogistického  .... Olomouc, více než 1000 stran. 800,-
Výlita (1990): S geologem po Karlových Varech. 100,-

Výlita (1991): Nové poznatky o karlovarské zřídelní struktuře. 100,-
Weibel (1972): Minerály Švýcarska (něm. - Die Mineralien der Schweiz) 250,-
Weiss (1990): Mineralogický přehled (v něm. Mineralienverzeichnis A-Z). 200,-
Weiss-Krajíček (1979): Modelování rentgenových difrakčních spekter. 120,-
Weiss-Rieder (?): Operace symetrie, prvky symetrie a grupy symetrie. 100,-
Wernher (1974): O podivuhodných vodách Uherska. repr. 150,-
Wichterle-Petrů (1956): Anorganická chemie. 220,-

Wilke (1997): Die Mineralien und Fundstellen von Schweden. 650,-

Wille (1983): Do hlbín zeme. 200,-

Winkler (1986): Svetové zísoby - ludstvo na prahu 21. stor. - 110,-
Wittern (1994): Kapesní přehled mineralogických lokalit v Rakousku (700 lokalit), v němčině
300,-
Woldřich (1902): Všeobecná geologie.  Pouze 3. díl. 600,-
Woldřich (1902): Všeobecná geologie. (všechny 3 díly svázané ve výborné vazbě)  2100,-
Woldřich (1904): Geoloic. Studie aus Südböhmen - Das Wolynkathal. Prag. 200,-
Zachariáš (2000): Úvod do studia plynokapalných inkluzí Ku. 150,-
Zani (1984): 75 rokov priemyselnej ťažby uhlia v Handlovej.  150,-

Zaniklé doly severočeské hnědouhelné pánve - kalendář 2001, 2002 po 100,-

Zapletal (1931): Geologie a petrografie země moravskoslezské. 200,-
Záruba (1948): Geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy. 300,-
Záruba et al. (1965): Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty. 80,-
Záruba et al. (1972): Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty. 250,-
Záruba (1967): Geologie přehrad na Vltavě. 240,-
Záruba - Mencl (1957): Inženýrská geologie. 100,-
Záruba-Mencl (1974): Inženýrská geologie. 340,-
Zátopek (1948): Jak se studují zemětřesení. 50,-
Zavarickij (1955): Úvod do petrochemie vyvřelých hornin. 90,-

Zeithammer (2008): Vývoj techniky. 150,-
Zeman (1971): Time in Science and Philosophy. 100,-

Zenger (1978): Česká heraldika. 300,-

Ziegler (1994): Sedimenty české křídové pánve na území hl. m. Prahy.  200,-

Zillmer (2004): Dinousauři od A do Z. 200,-

Zilmer (2003): Omyly v dějinách země. 190,-

Zimerman (1995): Jeskyně Kokořínska. 100,-
Zimmerman (1959): Svět krystalů.  300,-
Zorkovský (1962): Geologický sprievodca po Východoslovenskom kraji. 200,-
Zorkovský (1963): Geologia a nerastné suroviny (Vých. Slovensko).  200,-
Zorkovský (1972): Ložiska nerostných surovin a ich vyhladavanie. 150,-
(1961): Anfličtina pro vědecké a odborné pracovníky. 40,-
(1969): Z dějin čs. dopravy. NTM, Praha 90,-
(1974): Uhlí a lidé (OKR). 100,-
(1974): Dějiny techniky v Československu do konce 18. století. 200,-
(1985): Drahé a dekorační kameny. Horn. Příbram 100,-
Zoubek (1953): Geologické podklady k projektu údolní přehrady na Vltavě u zlakovic. Geotechnika. 300,-
Zoubek - Hron (1950): Technicko-geologický rozbor území města Kutné Hory. 150,-

Zýka (1961): Mineralne vody ČSSR. 220,-

Žabka, Viktorin (1964): Elektrické odpalovanie trhavín. 150,-

Žec (1998): Vysvetlivky ku geologickej mape Vihorlatských a Humenských vrchov 1:50 000.   200,-
Žáček (1981): Chemické a technologické procesy úpravy vody. 200,-
Žebera (1947): Technicko-geologické poměry Buštěhradského okrsku. 140,-
Žebera (1956): Geologie v územním plánování. 150,-
Žebera (1958): Československo ve starší době kamenné.   450,-
Železný (1985): Návraty první dámy. O Halleyově kometě i těch druhých. 220,-

Žilavý (1968): Vplyvy poddolovania. 150,-
Žukov (1956): Banská kalojová a zvislá doprava. 130,-

Krušné hory - žáp. Část, geol. mapy 1:50 000   200,-
Kutná Hora v báňské historii (1968), 90,-)
Geochemie v Československu (1967), 50,-
Antimonové rudy Československa (1980),  50,-
Příruční slovník pro keramický průmysl česko-rusko-franc.-špaň.  2 d.   250,-
Stratigrafie ČSR - tabule, 1987,     300,-
40 let československého uranu.  (1985)   300,-
Dodatky:

Beneš (1981): Soupis čs. geologických periodik a ...   40.-
Horáková et al. (1982): Soupis zahraničních geologických periodik.   50,-
Mrňa (1987): Geochemická prospekce sulfidických ložisek v tropech.   100,-
Pešek (1996): Geologie pánví středočeské svrchněpaleozoické oblasti       200,-
Jáchymov (Jáchymovské číslo Časopisu české geol. společnosti) , 1997, 4 - 300,-
Prokop (1957): Geologické poměry přehradních míst na českých tocích.
I Povodí Divoké a Tiché Orlice.  Geotechnika 250,-
Matějka-Roth (1956): Geologie magurského flyše. 240,-
Kopecký-Voldán (1959): Krystalizace tavených hornin. Geotechnika - 250,-
Vrba et al. (1958): Regionální hydrogeologický výkum v okolí Železných hor. Geotechnika. 300,-
Mrňa-Pácal (1984): Užitá geochemie. Skripta VŠB    80,-
Mrňa-Pácal (1979): Geochemické prospekční etody. II. Díl - 50,-
Moldán-Pačes (1984): Rok 2000 konec věku plýtvání. 80,-
Kužvart 1990): Kámen ve službách civilizace. 100,-
Mrňa (1991): Užitá geochemie.   300,-
Kašpar et al. 1957): Monokrystaly   100,-

Kašpar (1959): Nerosty radioaktivních prvků. 150,-
Sborník (1990): Zlato 1989.    200,-
Sborníky jílových konferencí (a 70,-)

VŠ SKRYPTA:

Adam (1965): Speciální analytická chemie pro posluchače hydrogeologie. 80,-

Adamus (1986): Důlně geologické mapování -
 Klíč pro makrosk. určování vybraných minerálů. VŠB  90,-
Adamus (1990): Důlní geologie a výpočet zásob - cvičení. VŠB  90,-
Adamus-Dvořák (1986): Důlně geologické mapování. VŠB  100,-
Andres et al. (1985): Ložiskový průzkum stavebních surovin.  KU   100,-
Babčan (1974): Základy fyzikálnej geochémie. K Komen. 80,-
Babčan (1974): Základy fyzikálnej geochémie minerogenetických procesov. I., II., III. Komen. UNiv.  po 80,-
Babčan (1984): Chémia pre geológov III. - U. Komen. 60,-
Bednářová, Bednář: Geologie pro SOU a OU hornická. 50,-
Beneš-Růžička (1951): Úvod do petrografie uhlí. VŠB   90,-
Borovec (1985): Elektronová mikroskopie a elektronová difrakce. KU  90,-
Borovec et al. (1990): Úvod do biotechnologie nerostných hmot. 120,-
Borovec (1992): Metody laboratorního výzkumu hornin a minerálů. KU, 120,-
Bouška (1958): Speciální optické metody I., II. UK  a 80,-
Bouška (1964): Speciální optické metody.  UK  120,-
Bouška et al. (1984): Geologické vědy a životní prostředí člověka. KU  70,-
Bumbálek (1995): Základy technické optiky. ČVUT   90,-
Čáp-Neužil (1983): Úprava nerostných surovin. 80,-
Čepek (1985): Základy stratigrafické geologie. KU 80,-
Čermák (1976): Geotermika II   UK   60,-
Čermák-Janáčková (1073): Geotermika I. KU 80,-
Ďurovič (1962): Mineralogická kryštalografia. - UKomensk., 80,-

Dvořák (1954): Význačné zkameněliny geologických útvarů. KU, 100,-

Dvořák (1964): Geologická exkurze na západní Moravu. KU, 100,-

Dvořák (1985): Rudní mikroskopie. VŠB, 130,-

Dvořák, Růžička (1956): Historická geiologie 1-2. obé 150,-

Ekologier a ekonomika Třeboňska I.- a II. obě 120,-
Endel (1983): Vybrané kapitoly z technologie hlubinného dobývání uhelných ložisek 2 díly. VŠB   150,-

Fediuk (1958): Speciální optické metody - I. Fjorov. univ. met. KU, 50,-
Fediuk et al. (1963): Exkurse pro posluchače geologie. UK 130,-
Fediuk (1981): Klasifikace vyvřelých hornin. KU  70,-
Grünwald (1997): Hydrochemie. ČVUT  130,-
Havelká (1989): Ložiska rudných a nerudných surovin. VŠB  120,-
Havelka (1990): Ložisková geologie. VŠB  120,-
Havlena-Pešek (1983): Geologie ložisek nerostných surovin - kaustobiolity. KU 90,-
Hejtman (1961): Všeobecná a systematická petrografie. KU   80,-
Hlobilová-Němec (1956): Praktická cvičení z mineralogie a petrografie. PF Olom. 70,-
Homola (1975): Všeobecná geologie Č. I. -VŠB  70,-

Homola (1980): Základy hydrogeologie a geologie ložisek uhlovodíků. VŠB, 120,-

Homola (1991): Cvičení z hydrogeologie I. VŠB, 150,-
HorkýKořínek (1978): Návody ke cvičením z předmětu trhací práce a rozpojování hornin. VŠB  180,-
HovorkaSuk (1981): Geochémia a genéza eruptivních a metamorfovaných hornín. U. Komen., 80,-

Hradský (1986): ZákladY ÚPRAVNICTVÍ A TECHNOLOGIE NEROSTNÝCH SUROVIN. j.e. pURKYNĚ, bRNO. 120,-

Hyánková (1985): Laboratórny výskum vladstností hornin. U. Komen.  100,-
Hynie (1957): Hydrogeologie minerálních vod. 90,-
Chábera (1958): Fysická zeměpis. Ped. Č.Budějovice 50,-
Chábera (1979): Vybrané kapitoly z geologie a fyzického zeměpisu. 50,-
Chábera (1978): Pedologie a pedogeografie. PF, 60,-
Chábera (1978): Přehled geol. stavby a nerost. bohatství jižních Čech.  PF, 70,-

Janata, Zachař (2007): Javornický uran. 290,-

Jaroš (1978): Základy strukturní geologie. UK, 70,-

Jaroš (1992): Obecná geotektonika I. KU, 80,-

Jaroš -Vachtl (1980): Strukturní geologie obecná a systematická I., II. KU   a 80,-
Jelínek et al. (1988): Metody geochemické prospekce. KU 100,-
Ježdík (1952): Statická řešení zděných přehrad. - ČVUT  90,-
Kašpar (1975): Úvod do rudní mikroskopie. I  KU  80,-
Kettner (1946): Historická geologie - autorizované přednášky. KU   250,-
Kettner (1953): Historická geologie IV.  čtvtpohory 70,-
Kettner (1951): Historická geologie V. třetihory, I. paleogén  60,- KU
Kettner-Pokorný (1953): Historická geologie V. třetihpory - 2. Neogón  KU  60,-
Klika-Martinec (1982): Analytické metody v geochemii. VŠB  90,-

Kobr (1977): Geofyzikální měření ve vrtech II. KU Praha. 100,-

Kočárek (1982): Základy didaktiky geologie 1, 2. KU   a 50,-
Kodym (1949): Geologie Českého masivu. II. - KU  80,-
Kochanovská (1952): Radiokrystalografie I., II., III., obraz. část (a 70,-)
Kokta (1950 ?): Mineralogické praktikum. VŠB 70,-
Kolektiv (1967): Příruční slovník naučný 1-4. díl. komplet 500,-
Kolektiv (1984): Mineralogická krystalografie A, B (po 100,-) VŠB
Košler et al. (1997): Základy izotopové geologie a geochronologie -radiogenní izotopy. KU, 100,-
Koutek (1964): Geologie čs. rudních ložisek - ložiska českého jádra. KU  100,-

Králík (1971): Mineralogická krystalografie. Dál A, díl B (po 90,-) VŠB

Králová 1993): Úvod do teorie pevných látek. ČVUT, 80,-
Kratochvíl (1990): Základy fyziky a chemie pevných látek II. - VŠCHT, 70,-
Kraus (1992): Struktura pevných látek I. a II.  ČVUT, 80,-a 80,-
Kříbek (1986): Kvalitativní oceňování nerudních surovin., UK, 70,-
Krištín (1984): Metody laboratorního výzkumu geologického materiálu II.  UKomenského  100,-

Kudělásková (1988): /etrologie - sedimenty. VŠB, 120,-

Kühn (1981): Mineralogie systematická 1. díl. VŠB  100,-
Kühn (1984): Mineralogie systematická II. díl. VŠB  100,-

Kumpera (1981): Historická geologie I. VŠB 100,-
 

Kumpera (1980): Historická geologie II. - Prekambrium. VŠB, 120,-

Kužvart (1980?): Ložiska průmyslových nerostů.  130,-
Kužvart (1983): Geologie ložisek nerudních surovin. KU 70,-

Kužvart (1985): Ložiskový průzkum stavebních surovin. 100,- KU
Kužvart et al. 1986): Geologie ložisek nerostných surovin. KU  70,-
Kužvart et al. (1986): Přírodní zdroje a jejich využívání - I. Nerostné suroviny, KU, 70,-
Lát (1985): Základy dobývání ložisek I-II.  VŠB    160,-

Lukniš (1954): Všeobecná geomorfológia I. 50,-
Machek (1987): Cvičení z mineralogie a petrografie - krystalografie. VŠB, 80,-

Matoušek (1987): Lehké stavební látky III. VÚT, 90,.-

Mařík (1949): Hornické dopravnictví - doprava na dole. VŠB, 100,-
Mísař (1973): Regionální geologie světa. KU  120,-
Musilová-Holý (1988): Metody studia struktury pevných látek. Purkyně Brno. 80,-
Náprstek (1975): Všeobecná geologie I. KU 80,-
Náprstek (1984): Vznik a vývoj kontinentů a oceánů. KU 60,-
Náprstek (1985): Všeobecná geologie - zvětrávání a sedimentární horniny. KU 70,-
Náprstek (1985): Všeobecná geologie - mezogenní geologické jevy. KU 70,-
Němcová et al. (1998): Spektrometrické analytické metody , I., II. KU po 120,-
Novák (1962): Metody geologického průzkumu. SPŠG 90,-
Ondřej (1953): Mineralogie I., II VŠCHT   80,-
Pauk, Bican (1976): Mineralogie a petrografie. ÚÚVPP  100,-
Pauli-Holoušová (1988): Inženýrskogeologické vlastnmosti hornin. Skalní horniny. KU, 120,-
Pavel et al. (1984): Geologie a půdoználství VŠZ   70,-
Pertold-René (1976): Kvalitativní hodnocení ner. surovin I. - rudy UK,   60,-
Petránek (1054): Ložiska nekovových nerostných surovin. VŠB   80,-
Pluskal (1971): Úvod do geologie uranových ložisek. 120,-
Pluskal-Vaněček (1975): Geologie rudních ložisek. 60,-
Pluskal-Vaněček (1982): Výpočet zásob nerostných surovin. KU, 70,-

Pospíšil (1968): Kamenolomy. VŠB 120,-

Raclavská aj. (1987): Průvodce pro mineralogicko-petrografickou exkurzi Hrubý jeseník, Rychlebské hory. 120,-

Rieder-Povondra (1979): Chemie pro geology - fázové rovnováhy, obr. část.  KU 50,-
Rieder-Povondra (1979): Chemie pro geology - fázové rovnováhy. text. č. UK  90,-
Rosický (1989): Termická analýza. 120,-
Rost (??): Rudy želené. KU   70,-
Rost (??): Všeobecná mineralogie - určov. minerálů.  KU  80,-
Rost (1951): Mineralogie všeobecná. VŠB  60,-
Rulíšek et al. (1976): Práce vrtných a pažnicových kolon.  VŠB  120,-

Rusín (1972): Formovací hmoty. VUS, 90,-

Sarga-Letko (1982): Technika průzkumných prací. KU  70,-
Sekanina (1954): Mineralogie všeobecná I., II  Masar. univ.,  po 70,-
Scharm (1974): Ložiska nerostných surovin ČSSR. I. dil-ČSR, II. d. Slovensko  a 80,- VŠB

Schejbal (1985): Ložiska radioaktivních surovin. VŠB, 100,-

Slanina (1976): Práce vrtných nástrojů. VŠB   90,-
Smolíková (1965): Pedologie pro posluchače geologie. UK, 80,-
Smolíková (1988): Pedologie I, II UK po 60,-
Sodomka (1960): Rentgenová difraktografie pevných látek - Strojní VŠ, 80,-
Stach (1974): Základy hornictví. ČVUT, 60,-
Synáčková (1996): Čistota vod. ČVUT  150,-
Šajgalík (1970): Geológia pre špecializáciu geodézie a kartografie. SVŠT  60,-
Šalát-Ončáková (1971): Mineralógia II. - VŠB Košice.  60,-
Šamajová et al. (1983): Metódy laboratorného výskumu geologických materiálov. UKomensk. 120,-
Šatava (1983): Fyzikální chemie silikátů I., II. VŠCHT  a 80,-
Šeda (1987): Ochrana přírodního prostředí II.  U. Purkyně 70,-
Šíchová et al. : Rentgenografické praktikum. KU  80,-

Šilar (1992): Všeobecná hydrogeologie. UK 100,-

Šuf (1959): Všeobecná geologie. VŠB  60,-
Tinka (1976): Nová technika v oblasti vrtání hlubokých vrtů. VŠB  80,-
Vachtl-Jaroš (1968): Strukturní geologie. KU  80,-

Válek (1959)_ Úvod do užité geofyziky. KU, 80,-

Válek (1973): Gravimetrie IV. - KU   70,-
Varček (1954): Rudné ložiska.  Slov. univ.  60,-

Vašíček (1987): Základy zoopaleontologie. VŠB, 120,-

Vašíček (1987): Cvičení z paleontologie. VŠB, 120,-

Vidlář et al. (1985): Úprava druhotných surovin. VŠB  130,-
Waleczek (1964): Přehled hutnických surovin. VŠB  80,-
Zamarský (1981): Mineralogie systematická I. a II. VŠB, oba 150,-
Zamarský et al. (1990): Mineralogie a petrografie. VŠB  120,-
Zeman (1977): Regionální geologie ČSSR.  ČVuT, 100,-

Zeman, Beneš (1963): Anglicko-český geologický slovník. 300,-

dtto (1985): Anglicko-český geologický slovník. 2. vyd. 450,-

Zorkobvský (1984): Historická geologia. 120,-

Žabka (1982): Základy úpravníctzva a mikroseparacie mineralov. U Komen., 100,-
Žák (1980): Mineralogie - úvod do krystalografie. KU 70,-
Žák (1985): Chemická krystalografie I., II. KU   a 60,-

VELKÉ MNOŽSTVÍ GEOLOGICKO-MINERALOGICKO-PALEONTOLOGICKÝCH SEPÁRÁTů:     např.
Absolon-Czižek (1926): Paleonthologický výzkum jeskyně Pekárny na Moravě. (1. zpr.)  s tabulk.  150,-
Absolon-Czižek (1927): Paleonthologický výzkum jeskyně Pekárny na Moravě. (2. zpráva) cca 90 str. s tabulk.  140,-
Absolon-Czižek (1932): Paleonthologický výzkum jeskyně Pekárny na Moravě cca 120 str. s tabulk.  150,-
Kruťa (1952): Další příspěvek k poznání zrudnění v Rychlebských horách.  40,-
Kruťa (1978): Příspěvcky k moravské topografické mineralogii XV. -   50,-
Kruťa (1980): Příspěvcky k moravské topografické mineralogii XVI. - 13-30 str.  50,-
Kruťa (1982): Příspěvcky k moravské topografické mineralogii XVII. - 13-30 str.  50,-
(též. č. I., II., III ...)
Sekanina (1932): Nerosty moravských pegmatitů. se 4 tabulk.  50,-

CHEMIE, FYZIKA:
Antonín et al. (1985): Keramické pevné elektrolyty. 100,-
Barnard (1971): Teoretické základy anorganické chemie. 100,-
Barrett (1959): Struktura kovů. 230,-
Barrett (1978): Kinetika heterogenních reakcí v soustavách tuhá látka - plyn. 150,-
Bartsch (1983): Matematické vzorce. 120,-
Beyer (1958): Organická chemie. 200,-
Blažek (1974): Termická analýza. 120,-
Bljumenfeld et al. (1967): Elektonová paramagnetická rezonance. 140,-
Bogickij, Skundin (1987): elektrochemické zdroje proudu. 90,-
Borodkin (1987): Chemie organických barviv. 220,-
Brdíčka (1952): Základy fysikální chemie. 120,-
Brdička, Dvořák (1977): Základy fysikální chemie. 400,-
Brown (1982): Úvod do anorganické chemie. 200,-
Brož (1962): Moderní problémy feromagnetismu. 50,-
Brož et al. (1980): Fyzikální a matematické tabulky. 90,-
Březina et al. (1986): Chemické tabulky anorganických sloučenin. 150,-
Cram, Hammond (1969): Organická chemie. 450,-

Červený (2012): Minerály Horního Pootaví. 280,-
Červinka et al. (1980): Organická chemie. 390,-
Čupachin, Přibyl (1989): Metody analýzy čistých chemikálií. 130,-
Dekker (1966): Fyzika pevných látek. 200,-
Denbigh (1965): Základy chemické termodynamiky. 130,-
Dmitrijen (1979): Symetrie ve světě molekul. 70,-
Eliel (1970): Stereochemie uhlíkatých sloučenin. 230,-
Engst, Horák (1989): Aplikace laseru. 120,-
Ettel (1955): Organická technologie. 2 díly, za 200,-
Feynman et al. (1988): Feynmanove prednášky z fyziky. 5 dílů. 1500,- komplet
Fišer (1980): Úvod do molekulové symetrie. 120,-
Frank 1990): Fyzika a technika polovodičů. 180,-
Friš, Timorevová (1962): Kurs fyziky I. 110,-
Friš, Timoreva (1954): Kurs fyziky. III   90,-
Glocker (1971): Materialprüfung mit Röntgenstrahlen. 340,-
Gregor, Číčel (1969): Bentonit a jeho využitie. 180,-
Grinberg (1954): Úvod do chemie komplexních sloučenin. 120,-
Hábovčík (1989): Lasery a fotodetektory. 150,-
Hála, Reiser (1960): Fysikální chemie 1 a 2. díl. Celkem 300,-
Heslop, Joues (1982): Anorganická chemie. 600,-
Hippel (1963): Molekulová fyzika hmoty. 200,-
Hlavač (1988): Základy technologie silikátů. 250,-
Holzbecher, Churáček (1987): Analytická chemie. 300,-
Horák, Papoušek (1976): Infračervená spektra a struktura molekul. 280,-
Horský (1975): Úvod do teorie relativity. 80,-
Ilkovič (1958): Fyzika 1. a 2. díl. celkem 250,-
Jánoš (1980): Dyzika nízkých teplot. 100,-
Jenšovský 1979): Úvod do stereochemie anorganických sloučenin. 80,-
Johan et al. 1970): Analýza látek rentgenovými paprsky. 130,-
Kalous (1975): Základy fyzikálně chemických metod. 120,-
Kalous (1983): Jak moderní chemie zkoumá strukturu molekul. 100,-.
Kalous (1987): Metody chemického výzkumu. 180,-
Kašpar (1957): Monokrystaly. 150,-
Kittel (1977): Kvantová teória tuhých látok.  120,-
Klikorka et al. (1974): Úvod do preparativní anorganické chemie. 250,-
Klikorka et al. (1985): Obecná a anorganická chemie. 200,-
Kocík et al. (1978): Barvení skla. 140,-
Kolektiv (1961): Dislokace v pevných látkách. 60,-
Kolařík (1984): Vysokomodulová polymerní vlákna a vláknové kompozity. 60,-
Kolektiv (1955): Chemické tabulky, vlastnosti prvků, anopganických a organických sloučenin. 1040 stra. 250,-
Kompanějec (196O): Teoretická fysika. 90,-
Kratochvíl, Jenšovský (1987): Úvod do krystalochemie. 160,-
Kratochvíl et al. (1984): Úvod do fyziky kovů I.  200,-
Krupička (1969): Fyzika feritu a příbuzných magnetických kysličníků. 200,-
Kučera, Jouklová (1962): Německo-český technický slovník. 200,-
Kvasnica (1965): Termodynamika. 140,-
Landau, Lifšic (1982): Kvantová mechanika. 120,-
Laue (1965): Dějiny fyziky. 60,-
Ležal, Macko (1988): Nekryštalické polovodiče. 120,-
Lotton et al. (1973): Anorganická chemie. 600,-
Marx (1965): Úvod do kvantové mechaniky. 70,-
Matyáš (1954): Úvod do kvantové fysiky polovodičů. 60,-
Mayer-Kuckuk (1979): Fyzika atomového jádra. 150,-
Moore (1979): Fyzikální chemie. 400,-
Moučka (1979): Kvantometrická analýza. 100,-
Muck (1987): Dymetrie krystalů a vibrační spektra. 150,-
Muchleniv et al. (1985): Technologie katalyzátorů. 130,-
Náray-Szabö (1963): Anorganická chemie. 34 díly, vše za 900,-
Navrátil et al. (1985): Jaderná chemie. 250,-
Norman et al. (1977): Struktura organických molekul. 80,-
Nussbaum (1965): Fyzika polovodičových součástek. 120,-
Okáč (1956): Analytická chemie kvalitativní. 120,-
Okáč (1961): Analytická chemie kvalitativní. 200,-
Pátek 1984): Lasery - kvantové generátory světla. 100,-
Petržílka, Šafrata (1956): Elektřina a magnetismus. 90,-
Preston (1970): Fyzika jádra. 250,-
Remy (1961): Anorganická chemie. 1.-2. díl (oba za 600,-)
Rubeška, Moldan (1967): Atomová absorpční spektrofotometrie. 100,-

Samsonov et al. (1978): Konfigurační model pevných látek. 100,-

Schejbal (1994): Matematická geologie. VŠB, Ostrava 90,-

Schejbal (1996):Úvod do geostatistiky. 60,-

Schultze (1969): Differentialthermoanalyse. 200,-
Staněk (1957): Alkaloidy. 300,-
Stasiw (1963): Elektronové a iontové pochody v iontových krystalech. 120,-
Strnad (1983): Skelně krystalické materiály. 200,-
Struik (1963): Dějiny matematiky. 90,-
Šašek et al. (1981): Laboratorní metody v oboru silikátů. 200,-
Šatava (1965): Úvod do fyzikání chemie silikátů. 200,-
Šeda et al. 1983): Dozimetrie ionizujícího záření. 250,-
Šesták (1982): Měření termofyzikálních vlastností pevných látek. 220,-
Špolskij (1952): Atomová fysika. 2 díly. oba za 160,-
Takács, Cesnak (1979): Supravodivosť. 120,-
Trkal (1098): Stavba atomů a molekul. 60,-
Tutubalin (1978): Teorie pravděpodobnosti. 130,-

Urban et al. (2015): Horní města Krušných hor. Karlovarský kraj. 650,-

Urban et al. (2016): Horní města Krušných hor. Ústecký kraj. 650,-
Valenta (1961): Elektrické a elektronické přístroje v chemické laboratoři. 90,-
Vasilko (1990): Nové materrály a technológie ich spracovania. 100,-
Veselov 1966): Úvod do kvantové teorie atomů a molekul. 100,-
Vetejška et al. (1967): Vzácné a stopové prvky. 100,-
Vlček 1966): Struktura a vlastnosti koordinačních sloučenin. 140,-
Vojuckij (1984): Kurs koloidní chemie. 200,-
Volf (1978): Chemie skla. 290,-
Volkenštejn (1962): Struktura a fysikální vlastnosti molekul. 200,-
Votoček (1945): Chemia anorganická. (s podpisem autora) 500,-
Votruba (1977): Základy speciální teorie relativity. 200,-
Walther et al. (1984): Technické vzorce. 100,-
Weigner (1960): Hlavní odvětví organickochemického průmyslu. II. 100,-
Weigner et al. (1960): Průmysl anorganický, silikátový a metalurgie. 200,-
Zahradník, Polák (1976): Základy kvantové chemie. 230,-
Zemánek  (1988): Molekuly bez chemických vazeb. Úvod do chemické topologie. 80,-
Zýka ed. (1989): Nové směry v analytické chemii sv. 1-5, po 60,-

 

Památky archeologické svazané ročníky 1988, 1989 po 200,-